ภูเก็ต เมืองท่องเที่ยว ตากอากาศ

Search :
Phuket Travel
Browse by alphabet
Browse by location
Increase your business opportunities today by listing in Phuket Business Directory
Home > Phuket in Brief
ภูเก็ต เมืองท่องเที่ยว ตากอากาศ ติดอันดับต้นๆ ในการ ท่องเที่ยว

Festival
ประเพณี และ เทศกาล ต่างๆ ที่จัดขึ้น ในจังหวัดภูเก็ต

หมายกำหนดการ ประเพณี เทศกาล ปี 2550

General Information
ภูเก็ตเป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย แวดล้อมด้วยเกาะเล็กเกาะน้อยต่างๆ 32 เกาะ ตั้ง
History
วิวัฒนาการของภูเก็ต มีอยู่หลายช่วงด้วยกัน นับตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ เห็นได้จากมีการขุดพบหลักฐาน ทางประวัติศาสตร์
Local Food
ภูเก็ตเป็นเมืองที่ขึ้นชื่อเรื่องอาหาร อาหารของชาวภูเก็ต เป็นอาหารที่ได้รับการผสมผสาน ทางวัฒนธรรมของชาวพื้นเมือง และชาวจีน

Change to your language

Advertisement