สถาปัตยกรรม จังหวัด ภูเก็ต

Search :
Phuket Travel
Browse by alphabet
Browse by location
Increase your business opportunities today by listing in Phuket Business Directory
Home > Phuket in Brief > Architecture
Architecture
สถาปัตยกรรม จังหวัด ภูเก็ต

สถาปัตยกรรมแบบชิโนโปรตุกิส

สถาปัตยกรรมในภูเก็ต เป็นสถาปัตยกรรม ที่แสดงให้เห็นถึงรูปแบบ การผสมผสาน ความเชื่อ ศิลปะ และวัฒนธรรมของจีน โปรตุเกส อังกฤษ อินเดีย ฮอลันดา หรือมลายู เห็นได้จากลักษณะ ของสิ่งปลูกสร้างต่างๆ โดยมีสองรูปแบบ เด่นๆ คือ ศิลปะแบบจีน ที่แสดงให้เห็นถึง ความเชื่อที่สืบทอด มาจากบรรพบุรุษอย่างเหนียวแน่น และ แบบผสมผสาน ระหว่างตะวันตกและตะวันออก หรือที่เรียกว่า “ชิโนโปรตุกิส”

สถาปัตยกรรมกลุ่มแรกที่เข้ามามีบทบาทในภูเก็ต คือ สถาปัตยกรรมแบบจีน เนื่องจาก ชาวจีน เป็นกลุ่มคนส่วนใหญ่ ในภูเก็ต ซึ่งโดยมากอพยพมา จากตอนใต้ ของมณฑลฮกเกี้ยน เข้ามาขายแรงงาน ที่ภูเก็ตในยุค ที่การทำเหมืองแร่ เฟื่องฟู ดังนั้นเมื่อมีการก่อสร้าง อาคารบ้านเรือน หรือ อาคารพาณิชย์ในภูเก็ต ชาวจีนจึงมักนำ ความเชื่อดั้งเดิม ของบรรพบุรุษ มาผสมผสาน เห็นได้จากตามหัวเสา เหนือกรอบซุ้ม หน้าต่าง ฯลฯ จะปรากฏ ลวดลายปูนปั้น ตามความเชื่อแบบจีน เข้ามาเกี่ยวข้อง อาทิเช่น ลวดลายน้ำเต้า ไข่มุกไฟ ดอกไม้ ค้างคาว ฯลฯ

สำหรับสถาปัตยกรรมตะวันตกที่เข้ามามีอิทธิพล เช่น โปรตุเกส ฮอลันดา ฝรั่งเศส และอังกฤษ นั้นเข้ามามีบทบาท ในยุค ของการล่าอาณานิคม โดยเป็นลักษณะ ของนักล่าอาณานิคม ที่ผลัดเปลี่ยนกันเข้ามายึดครอง และแสวงหาผลประโยชน์ ซึ่งศิลปะแบบนี้มีลักษณะเด่น คือ ด้านหน้า ของอาคารชั้นล่าง มักทำช่องโค้ง ต่อเนื่องกันเป็นระยะๆ เพื่อให้เกิดทางเดินเท้า หรืออาเขต (หง่อคาขี่) โดยมีความกว้าง ประมาณห้าฟุต และมีการนำ ลวดลายบางอย่าง ในยุคกรีกมาใช้ เช่น หน้าต่าง วงโค้งเกือกม้า หรือหัวเสา แบบโยนิก หรือ ไอโอนิก (แบบม้วนก้นหอย) และ คอรินเทียน (มีใบไม้ ขนาดใหญ่ประดับ) เป็นต้น

สถาปัตยกรรมแบบ “ชิโนโปรตุกิส” เป็นสถาปัตยกรรมที่มีการผสมผสาน ทางวัฒนธรรม อย่างลงตัวระหว่างศิลปะ ตะวันตก และ ตะวันออก เช่น การออกแบบตัวอาคาร เป็นแบบตะวันตก แต่ลวดลายปูนปั้น เป็นไปตาม ความเชื่อแบบจีน เป็นต้น

บทความอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
อาคารเก่าแก่ในภูเก็ต
ความเชื่อ และ การประดับ ตกแต่ง อาคารบ้านเรือน


Change to your language

Advertisement