เรื่องราว เกี่ยวกับ วัด ใน จังหวัดภูเก็ต

Search :
Phuket Travel
Browse by alphabet
Browse by location
Increase your business opportunities today by listing in Phuket Business Directory
Home > Photos & Stories > Travel Stories > Phuket Wat Stories
เรื่องราว เกี่ยวกับ วัด ใน จังหวัดภูเก็ต


วัดฉลอง
วัดเก่าแก่ที่ชาวภูเก็ต และชาวพุทธทั่วไป ทั้งใน และนอกประเทศ เคารพศรัทธา พากันมากราบไหว้อยู่เนืองๆ
วัดเชิงทะเล
วัดเชิงทะเล นับเป็นวัดที่มีบริเวณกว้างขวางวัดหนึ่ง เมื่อผ่านประตูวัดเข้าไปด้านใน จะพบกับพระอุโบสถของวัด ตั้งเด่นเป็นสง่า
วัดเกาะสิเหร่
ภูเขาที่เห็นนั้นอยู่ไม่ไกล คิดไปคิดมาน่าจะเป็นแถวเกาะสิเหร่...ใช่แล้ว !!! วัดที่อยู่ใกล้ๆ กับโรงเรียนเกาะสิิเหร่นั่นเอง
วัดเทพนิมิตร
อยู่บริเวณแยกไฟแดง แถวที่ทำการ องค์การบริหารส่วนตำบลวิชิต หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า บ้านแหลมชั่น
วัดสุวรรณคีรีเขต
ตั้งอยู่เลขที่ 77/4 ม. 1 ตำบลกะรน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต อยู่ห่างตัวเมือง ประมาณ 18 กิโลเมตร

Change to your language

Advertisement