ประเพณีกินผัก / กินเจ ตอนที่ 4 (Phuket Vegetarian - Chapter Four)

Search :
Phuket Travel
Browse by alphabet
Browse by location
Increase your business opportunities today by listing in Phuket Business Directory
Home > Photo & Stories > Phuket Travel Stories > Phuket Vegetarian Festival
Phuket Vegetarian Festival Travel Story

ประเพณีกินผัก / กินเจ ตอนที่ 4 (Phuket Vegetarian - Chapter Four)

คราวนี้เรามาเรียนรู้ เกี่ยวกับการจัดขบวนแห่และโต๊ะไหว้กันดีกว่า เพื่อเป็นการเตรียมข้อมูลไว้ สำหรับการไปชมขบวนพระยังไงล่ะ

การจัดขบวนแห่พระ และโต๊ะไหว้ในประเพณีกินผัก

ขบวนแห่พระ

ขบวนแห่พระ เป็นขบวนแห่ที่มีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อโปรดสัตว์ มีส่วนประกอบของขบวนดังนี้

1. เกี้ยวใหญ่หรือตัวเหลียน เป็นที่ประทับของกิ้วอ๋องต่ายเต่ (พระราชาธิราชทั้งเก้าพระองค์) สังเกตได้ตรงกลางเกี้ยวนั้น เขียนตัวอักษรจีนแปลว่า เก้า อันหมายถึงองค์กิ้วอ๋อง และด้านบนของเกี้ยวจะประดับธงทั้งห้าทิศ คือตรงกลาง และมุมทั้งสี่ เป็นสัญลักษณ์แทนเทพประจำทิศ หรือทหารรักษาการณ์ตามทิศ เกี้ยวใหญ่จะอยู่บริเวณท้ายขบวน และเมื่อแห่ผ่านไปที่ใด ชาวบ้านมักจุดประทัดต้อนรับ โดยใช้ประทัดราวพันรอบไม้ แล้วยื่นเข้าไปเหนือเกี้ยว เป็นการรับเสด็จ

2. ธงทิวหลากสี ธงเหล่านี้เขียนเป็นภาษาจีนว่า กิ้วอ๋องต่ายเต่ (พระราชาธิราชทั้งเก้าพระองค์) ซึ่งเป็นเทพประธานในพิธีกินผัก ได้แก่

- พระองค์ที่หนึ่ง คือ ฮอกฮีสี (ฟูชิ) เป็นคนสำคัญทางวัฒนธรรมคนแรก เป็นผู้ที่ทรงสอนให้ชาวบ้านทำแห อวน สอนให้ชาวบ้านบวงสรวงเทพารักษ์ เทวดา ไหว้บิดามารดา พี่น้องที่ถึงแก่กรรม สอนให้มีการสู่ขอแต่งงาน สอนให้รู้จักหนังสือ ทำข้อสัญญา ประดิษฐ์เครื่องดนตรีทำขิม พระองค์ทรงรู้ในตำราฤกษ์บนฤกษ์ล่าง ตำราโหราศาสตร์ ฯลฯ

- พระองค์ที่สอง คือ ยันตี่ พระเจ้าเอี้ยมเต้สินลงฮองเต้ ทรงรู้ในอดีตและอนาคต ฤกษ์บนฤกษ์ล่าง ชาวจีนถือเป็นพระเจ้าของการกสิกรรม เป็นผู้ประดิษฐ์คันไถ และสอนให้ชาวบ้านทำไร่นา เลี้ยงสัตว์ คิดทำเรือสำเภาสำหรับค้าขาย ปราบขบถตามหัวเมืองต่าง ฯลฯ

- พระองค์ที่สาม คือ ฮืนฮ่วงฮวงตี้ เป็นกษัตริย์ที่สำคัญในการรบ ปราบพวกขบถ ประดิษฐ์เข็มทิศ ทำปฏิทิน จัดปีนักษัตร ทำมาตราทะนานตวงสิ่งของ สร้างวัง ทำเกวียน คิดยารักษาโรค ปลูกฝ้ายเลี้ยงไหม ฯลฯ

- พระองค์ที่สี่ คือ เซียงเฮา , ซาวเฮา หรือ พระเจ้ากิมเต็กอ๋องฮ่องเต้ ทรงสั่งให้ขุนนางปักเสื้อ หมวกที่สวมใส่เป็นรูปหงส์ ตามยศ ปราบปรามข้าศึกที่ยกมาตีบ้านเมือง

- พระองค์ที่ห้า คือ กอเอียงสี , จวงซี , พระเจ้าจ่วนยกตี่ฮ่องเต้ พระโอรสทั้งเก้าพระองค์ยกกองทัพไปปราบขบถตามหัวเมืองต่างๆ เปลี่ยนแปลงฤดูกาลเป็น สี่ฤดู

- พระองค์ที่หก คือ เตียวคี้ , ตี้ชู้ หรือพระเจ้าตี่คอกฮองเต้ ทรงตรวจดูกฎหมายแผ่นดิน ทำตำราปฏิทินใหม่ เพื่อการเกษตร นำแร่มาใช้ประโยชน์

- พระองค์ที่เจ็ด คือ เงี้ยวอ๋อง , เอี๋ยวตี้ หรือพระเจ้าเงี้ยวเต้ฮองเต้ ทรงปล่อยนักโทษ ตั้งโรงเรียนสอนขุนนาง คิดทำปฏิทินใหม่ที่ใกล้เคียงมากที่สุด

- พระองค์ที่แปด คือ ชวิน ,ไต่ซุ่น หรือพระเจ้าซุ่นฮ่องเต้ เป็นนักวิศวกรที่สามารถ กตัญญูต่อบิดามารดา

- พระองค์ที่เก้า คือ อู๋ , เซียหยี หรือพระเจ้าอู๋เต้ฮองเต้ เป็นผู้ริเริ่มสร้างราชวงศ์จีนขึ้น เรียกว่าราชวงศ์เฉียอะ สร้างที่เก็บน้ำ และจัดทำระบบระบายน้ำ

ม้าทรง (ร่างทรงของเทพเจ้า)

3. ธงดำ ชาวบ้านเรียกว่า อ่องเหล่ง เป็นธงศักดิ์สิทธิประจำตัวม้าทรง หรือพระแต่ละองค์ ที่ผืนธงเขียนเป็นอักษรจีนโบราณ ที่คนปัจจุบันอ่านไม่ออก โดยในแต่ละผืนจะเขียนไม่เหมือนกัน เชื่อว่าเป็นคาถาขับไล่สิ่งชั่วร้าย ธงนี้มีการทำขาย แต่เมื่อซื้อมาแล้วต้องเอามาให้ฮวดกั้ว หรือผู้รู้ทำพิธีปลุกเสกเสียก่อน โดยจะทำได้เฉพาะตอนเที่ยงคืน ของวันที่ห้าเดือนห้า ของปฏิทินจีนเท่านั้น นอกจากใช้ปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายแล้ว ยังเป็นอุปกรณ์ในการเชิญพระเข้า และออกจากร่างม้าทรงอีกด้วย

4. ม้าทรงข้างเกี้ยว เป็นเสมือนทหารองค์รักษ์ ของกิ้วอ๋องต่ายเต่ (พระราชาธิราชทั้งเก้าพระองค์) มีด้วยกันสี่องค์ ทำหน้าที่คุ้มกันอยู่ข้างเกี้ยวตลอดเวลา และจะไม่แสดงอภินิหาร หรือถืออาวุธเหมือนม้าทรงคนอื่น

5. ม้าทรง ม้าทรง คือ คนที่จะให้เทพเจ้าประทับร่าง ม้าทรงทุกคนต้องใส่ชุดเอี๊ยม หรือที่ชาวบ้านเรียกว่าซิ้วต้อ อันเป็นชุดใส่ข้างในของทหาร และม้าทรงแต่ละคน จะมีพี่เลี้ยงอย่างน้อยสองคน (หากพี่เลี้ยงมาก แสดงว่าพระองค์นั้นมีผู้นับถือมาก)

ขบวนแห่ จะแวะตามบ้านต่างๆ ที่ตั้งโต๊ะไหว้ ไว้หน้าบ้าน

โต๊ะไหว้

นอกจากดอกไม้ธูปเทียนแล้ว มักประกอบด้วย เตาเผาไม้จวงหรือไม้เทพทาโร (ไม้หอม ที่ชาวบ้านเชื่อว่า เป็นไม้ศักดิ์สิทธิ์) , ถ้วยน้ำชาเก้า หรือสามถ้วย (นิยมเลขคี่ เพราะถือว่าเลขคู่ เป็นเลขที่ใช้ในพิธีอวมงคล) และผลไม้ที่มีชื่อเป็นมงคลต่างๆ อาทิเช่น

- สับปะรด ภาษาจีนเรียกว่า อ่องหลาย หมายความว่าโชคดี หรือโชคมา

- ส้ม ภาษาจีนเรียกว่า ก้าม หมายความว่าขอบคุณ

- กล้วยเล็บมือนางหรือกล้วยข้าว ภาษาจีนเรียกว่า เจ๊ว หมายความว่าเข้ามาคือให้สิ่งดีๆ เข้ามา

สำหรับผ้าที่ใช้คลุมโต๊ะ ส่วนมากนิยมสีแดง และปักเป็นรูปแปดเซียน

ม้าทรงทุกคนต้องใส่ชุดเอี๊ยม หรือที่ชาวบ้านเรียกว่าซิ้วต้อ อันเป็นชุดใส่ข้างในของทหาร
ม้าทรง ทำการทรมานตนในพิธีกินเจ เพื่อเป็นการรับเคราะห์แทนชาวบ้าน และล้างเคราะห์ให้ตัวเองby: Torquoise
story@phuketindex.com

Change to your language

Advertisement