ประเพณีกินผัก / กินเจ ตอนที่ 2 (Phuket Vegetarian - Chapter Two)

Search :
Phuket Travel
Browse by alphabet
Browse by location
Increase your business opportunities today by listing in Phuket Business Directory
Home > Photo & Stories > Phuket Travel Stories > Phuket Vegetarian Festival
Phuket Vegetarian Festival Travel Story

ประเพณีกินผัก / กินเจ ตอนที่ 2 (Phuket Vegetarian - Chapter Two)

คราวที่แล้วเราได้พูดถึงประวัติความเป็นมา และเรื่องราวของประเพณีกินผักคร่าวๆ ไปแล้ว และก่อนที่เราจะพูดถึงเรื่องอื่นๆ ต่อไป วันนี้เรามาเรียนรู้เรื่องคำศัพท์กันก่อนดีกว่า

คำศัพท์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

คำศัพท์
ความหมาย
เล่งก้วนต่ายเต่ ราชเลขา
โต้ยซี้น รูปต่างตัว
คี่โต่วทุ่ย การปีนบันไดมีด
โก่ยทิเต่งซึง การเดินผ่านสะพานตะปู
โก้ยอิ้วเตี๊ย การอาบน้ำมัน
ล่ำเต้า-ปั๊กเต้า ผู้ถือบัญชีคนเกิดและคนตาย
ป้างกุ้น การปล่อยทหาร
พิธีโข้กุ้น การเลี้ยงทหาร
เต็กฮู้ ยันต์ไม้ไผ่
เก้าโง๊ยโช่ยส้า

วันขึ้น 3 ค่ำ เดือน 9

เก้าโง๊ยโช่ยอี๊ด

วันขึ้น 1 ค่ำ เดือน 9

เถ้าแก่ ผู้เฝ้าแท่นบูชาเทพเจ้า
หลอจู้ ผู้ดูแลหม้อเผาไม้หอมในห้องประทับ ยกอ๋องซ่งเต่
ก้าวเอี่ยนลุ้ย การบริจาคเงินเพื่อลงทะเบียนเป็นผู้ร่วมกินผักของศาลเจ้า
ฉ้ายอิ้ว ประชาชนที่เข้าร่วมพิธีกินผัก
กับชิ้วหลอ กระถางธูปมือถือ
กิ้วอ๋องต่ายเต่ พระราชาธิราชทั้งเก้าพระองค์
ปั๋วะโป้ย การเสี่ยงทาย
ยกอ๋องส่งเต่ พระอิศวร
โก้เซ่งเหี้ยว พิธีหม้อไฟไม้หอม
ตั๋ว หน้าพระ
เลอไท-ฮวดกั้ว คณะกรรมการศาลเจ้า,ผู้รู้
โหล ฆ้องจีน
เสาโก้เต้ง เสาธงเทวดา
อ๊าม-ฉ้ายตึ้ง ศาลเจ้า
เก้ง บทสวดมนต์(ซงเก้ง – การสวดมนต์)
เหี้ยวหล่อ กระถางธูป
เช้ง สะอาด บริสุทธิ์
ม้าทรง คนทรง
ฮู้ ผ้ายันต์
อ่อเหล่ง ธงดำ (เป็นธงประจำตัวพระแต่ละองค์)
ตัวเลี่ียน เกี้ยวใหญ่
ซิ้วต้อ

ชุดเอี๊ยม
by: Torquoise
story@phuketindex.com

Change to your language

Advertisement