กลุ่มดาวนายพรานใหญ่ (ORION)

Search :
Phuket Travel
Browse by alphabet
Browse by location
Increase your business opportunities today by listing in Phuket Business Directory
Home > Photo & Stories > Phuket Travel Stories > การอ่านแผนที่ดาว > กลุ่มดาวนายพรานใหญ่
การอ่านแผนที่ดาว

กลุ่มดาวนายพรานใหญ่ (ORION)

คนไทยเห็นเป็นกลุ่มดาวเต่า และดาวไถอยู่ร่วมกัน ดาวกลุ่มนี้สวยงามที่สุดและ สังเกตเห็นได้ง่าย จะอยู่กลางท้องฟ้าเมื่อเวลา 3 ทุ่ม ในวันนี้ 25 มกราคม ของ ทุกปี

กลุ่มดาวนายพรานใหญ่ (ORION) กลุ่มดาวนายพรานใหญ่เป็นกลุ่มดาวที่สะดุดตาและสวยงามที่สุดในท้องฟ้า คนไทยเห็นกลุ่มดาวนายพรานใหญ่นี้เป็นกลุ่มดาวกลุ่มหนึ่งคือ กลุ่มดาวเต่า และกลุ่มดาวไถ โดยเห็นดาวดาวที่เป็นหัวไหล่ ข้อเท้าและหัวเข่าของนายพราน เป็นขาเต่า 4 ขา และเห็นดาวเล็ก ๆ 3 ดวงติดกันตรงคอนายพรานเป็นหัวเต่า และเห็นดาว 3 ดวงซึ่งสว่างเท่า ๆ กัน อยู่ห่างเท่า ๆ กันตรงเข็มขัดนางพราน และส่วนมีดพกของนายพรานเป็นกลุ่มดาวไถ

ฝรั่งเขาเห็นเป็นนายพรานใหญ่ชื่อ Orion จินตกวีเอก Homer บรรยายไว้ว่า ออไรออน สุภาพบุรุษรูปหล่อและสูงที่สุดผู้ซึ่งเป็นนายของบรรดาสัตว์ทั้งมวล บนโลก ออไรออนเป็นคนกล้าหาญ มีนิสัยเย่อหยิ่ง เทพเจ้า Jono ไม่พอใจ ในนิสัย ของเขา จึงใช้ให้แมงป่องมาต่อยออไรออน ออไรออนถูกแมงป่องต่อย ที่เท้า ถึงแก่ความตาย ต่อมาด้วยคำขอร้องของ Eiana ทั้งแมงป่องและออไรออนได้รับเกียรติให้ขึ้นไปอยู่บนท้องฟ้า โดยเอาไว้คนละซีกท้องฟ้า ฉะนั้น เราจึงจะไม่มีโอกาสเห็นดาว 2 กลุ่มนี้ พร้อม ๆ กันเลย เพราะอยู่คนละซีกท้องฟ้า

กลุ่มดาวนายพรานใหญ่ มีดาวที่สว่างสุกใสอยู่ 2 ดวง คือ Regel ซึ่งสว่างเป็นที่ 7 ในท้องฟ้า มองเห็นเป็นสีขาวแกมเขียว อยู่ห่างจากโลก ราว 540 ปีแสง แสงสว่างจริงสว่างกว่าดวงอาทิตย์ราว 20,000 เท่า แต่ดาวที่สะดุดตาที่สุด เห็นจะได้แก่ดาวสีแดง ตรงหัวไหล่ขาวของนายพราน ชื่อ Beltelgeuse มีความสว่างเป็นอันดับที่ 12 ในท้องฟ้า มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 260 ล้านไมล์ อยู่ห่างจากดวงอาทิตย์ราว 300 ปีแสง นักดาราศาสตร์ คำนวณไว้ว่า ดาวดวงนี้ สว่างกว่าดวงอาทิตย์ราว 3,600 เท่า ดาวฤกษ์ Beltelgeuse นับเป็นดาวกฤษ์ ดวงแรกที่นักดาราศาสตร์ วัดเส้นผ่าศูนย์กลางได้

ใกล้ ๆ กับกลุ่มดาวนายพรานใหญ่ หรือ ดาวเต่าของคนไทย มีดาวธง ดาวลูกไก่ และทางทิศตะวันตกมีดาวม้า ดังคำกลอนในหนังสือพระอภัยมณีที่ว่า “.......ตรงมือชี้ดาวเต่านั่นดาวไถ ดาวธงตรงหน้าอาชาไนย ดาวลูกไก่เคียงคู่ เป็นหมู่กัน”

กลุ่มดาวนายพรานใหญ่ (Orion) นี้ จะอยู่ตรงศีรษะ เมื่อเวลา 3 ทุ่มในวันที่ 25 มกราคมของทุกปี ในระหว่างเดือนธันวาคมถึงเดือนพฤษภาคม จะเห็นกลุ่มดาว นายพรานใหญ่ได้ชัดเจนแต่หัวค่ำ


by: Torquoise story@phuketindex.com
Advertisement