จิ๊กซอว์

Search :
Phuket Travel
Browse by alphabet
Browse by location
Increase your business opportunities today by listing in Phuket Business Directory
Home > Photo & Stories > Phuket Travel Stories > จิ๊กซอว์
จิ๊กซอว์ (Jigsaw Puzzle)

จิ๊กซอว์ (Jigsaw Puzzle)

ปิ๊ง! จากแผนที่ใช้สอน
ปี ค.ศ.1767 นายจอห์น สปิลบูรี (John Spilbury) เป็นทั้งครูและนักทำแผนที่ ได้ประดิษฐ์แผ่นแผนที่ประเทศอังกฤษ ด้วยการทำแผนที่แต่ละเมืองบนกระดาน แต่ละแผ่นและนำมาต่อกันเป็นประเทศอังกฤษ เพื่อใช้ในการสอนนักเรียน ซึ่งต่อมาในปี ค.ศ.1820 แผนที่ดังกล่าวกลายเป็นอุปกรณ์การสอนหนังสือ ในโรงเรียน ระดับประถมศึกษา

ต่อมาในปี ค.ศ. 1880 ของเล่นทำด้วยไม้ที่เรียกว่า “จิ๊กซอว์ พัสเซิล” (jigsaw puzzle) เกิดขึ้นเป็นครั้งแรก ปีต่อมาของเล่นชนิดเดียวกัน แต่ทำด้วยกระดาษแข็ง ก็ถูกผลิตออกมาเป็นครั้งแรก

ยุคทองของการเล่นสนุกจิ๊กซอว์ พัสเซิล คือช่วงปี ค.ศ. 1920-1930 บรรดาบริษัททั้งหลาย ทั้งในประเทศอังกฤษและอเมริกาก็พากันประดิษฐ์ของเล่น “ชิ้นส่วน” ต่อเป็นภาพต่าง ๆ ทำด้วยกระดาษแข็ง ในแต่ระดับวัย จนกระทั่ง ปีค.ศ. 1932 ในสหรัฐอเมริกามีการทำจิ๊กซอว์ด้วยการพิมพ์ เริ่มด้วยจำนวน 12,000 ชุด ไม่ช้ากลายเป็น 100,000 ชุด และ 200,000 ชุด ในเวลาต่อมา

แรกเริ่มเดิมที ของเล่นชิ้นเพียงต่างวางชิ้นส่วนเรียงกันในกรองเท่านั้น ต่อมามีการ ประดิษฐ์เครื่องมือ เครื่องจักร สำหรับตัดริมชั้นส่วนและทำเป็นลิ่ม เพื่อใช้เกี่ยวแต่ละชิ้นส่วนให้ลงตัว แน่นเหนียวขึ้น ปัจจุบันจิ๊กซอว์ พัสเซิล ของเล่นตื่นตาตื่นใจ สำหรับทุกเพศทุกวัย มีจำหน่ายทั่วโลก


by: Torquoise story@phuketindex.com
Advertisement