ภูเก็ต มีความหลากหลาย ของอาหาร เนื่องจาก ภูเก็ตเป็นแหล่งรวม ของคนต่างเชื้อชาติ และวัฒนธรรม

Search :
Phuket Travel
Browse by alphabet
Browse by location
Increase your business opportunities today by listing in Phuket Business Directory
Home > Going out > Eating out
Eating out
ภูเก็ตนอกจากจะมีชื่อ ในเรื่องความงดงาม ของสถานที่ท่องเที่ยวแล้ว ยังขึ้นชื่อในเรื่องของ ความหลากหลาย ของอาหารอีกด้วย ทั้งนี้เนื่องจาก ภูเก็ตเป็นแหล่งรวม ของคนต่างเชื้อชาติ และวัฒนธรรม (อาหารท้องถิ่น)นอกจากอาหารท้องถิ่นแล้ว สิ่งที่พลาดไม่ได้ หากมาภูเก็ต คือ การได้ลิ้มรส อาหารทะเล สดใหม่ ในบรรยากาศริมทะเลแหล่งรับประทานอาหารที่ภูเก็ต
แหล่งรับประทาน อาหารที่ภูเก็ตนั้น มีหลากหลายที่ด้วยกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ ประเภทของอาหาร ที่ท่านจะไปลิ้มลอง ดังนี้

  • อาหารทะเล หรือซีฟู้ด แหล่งของร้านอาหารประเภทนี้ จะอยู่บริเวณริมชายหาด โดยเฉพาะ ชายหาดด้าน ตะวันออกของเกาะภูเก็ต แถบอ่าวฉลอง ป่าหล่าย
  • อาหารท้องถิ่น อาหารท้องถิ่น หรือ อาหารพื้นเมืองภูเก็ต นอกจาก จะไปทานตามร้านต้นตำรับแล้ว ยังสามารถ หาทานได้ที่ตลาดเกษตร ซึ่งอยู่บริเวณห้างสรรพสินค้าโรบินสัน (ช่วงเย็นๆ)

Phuket Restaurant Directory

Change to your language

Advertisement