Phuketindex.com

สำนักงาน ธี.พี. ธุรกิจและการบัญชี T.P. Business & Accounting Office, Phuket Thailand

 
 
    
 
 
List with us| About us| FAQ| Site map
 
  you are here : home > service & business > สำนักงาน ธี.พี. ธุรกิจและการบัญชี T.P. Business & Accounting Office
English|Thai 
 
 
T.P. Business & Accounting Office  สำนักงาน ธี.พี. ธุรกิจและการบัญชี (T.P. Business & Accounting Office)
 
 T.P. Business & Accounting Office
 
photo gallery of T.P. Business & Accounting Officemap of T.P. Business & Accounting Officerecommend T.P. Business & Accounting Office to a friendemail to T.P. Business & Accounting Office
 
T.P. Business & Accounting Office Contact information T.P. Business & Accounting Office
Address : 91 หมู่ 3 ถนนร่วมพัฒนา ซอย 1
หมู่บ้านภูเก็ตซิตี้โฮม ตำบลรัษฎา
อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
Contact person : คุณ โกวิทย์ พรหมมาศ, คุณ ชนกวรรณ จิรพันธุ์
Telephone : +66 (0) 76 240 557, 240 266
Facsimile : +66 (0) 76 240 357
Email : info@phuketaccount.com
Website : http://www.phuketaccount.com
T.P. Business & Accounting Office overview of T.P. Business & Accounting Office T.P. Business & Accounting Office
 

สำนักงาน ธี.พี. ธุรกิจและการบัญชี ผู้ให้บริการทางด้านกฎหมาย และบัญชี ด้วยทีมงานมืออาชีพ ลูกค้าทุกท่านจึงสามารถไว้วางใจในการบริการต่างๆ ของเรา ด้วยความมีประสบการณ์ทางด้านกฎหมายโดยตรง คุณจะได้รับงานที่มีประสิทธิภาพพร้อมคุณภาพ และการบริการที่น่าประทับใจในทุกขั้นตอนของการให้บริการของที่นี่ ... สำนักงาน ธี.พี. ธุรกิจและการบัญชี

บริการด้านธุรกิจและการบัญชี

 • จดทะเบียนการค้า : บุคคลธรรมดา / ห้างหุ้นส่วนจำกัด / บริษัทจำกัด
 • วางระบบบัญชี : บุคคลธรรมดา / ห้างหุ้นส่วนจำกัด / บริษัทจำกัด
 • การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลง : ห้างหุ้นส่วนจำกัด / บริษัทจำกัด 
  • การโอนหุ้น
  • การย้ายสำนักงาน
  • กรรมการเข้า – ออก
  • เปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจ  
 • การเสียภาษี : ห้างหุ้นส่วนจำกัด / บริษัทจำกัด 
  • ภาษีเงินได้
  • ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
  • ภาษีป้าย
  • ภาษีโรงเรือน
 • การยกเลิกทะเบียนการค้า : ห้างหุ้นส่วนจำกัด / บริษัทจำกัด
 • การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม, ภาษีธุรกิจเฉพาะ
 • การตรวจสอบบัญชีภายใน
 • การขออนุญาตทำงานของคนต่างด้าว
 • การขึ้นทะเบียนประกันสังคม, กองทุนทดแทน
 • การทำบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี
 • ระบบซอฟแวร์บัญชี
 • การทำวีซ่า การต่อวีซ่า

บริการด้านกฎหมาย

 • งานให้คำปรึกษากฎหมายเกี่ยวกับลูกค้า
 • งานเป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมายประจำ หรือชั่วคราว เฉพาะเรื่องกับลูกค้า
 • งานด้านทำนิติกรรมหรือสัญญา
 • งานด้านติดต่อ หรือประสานงาน เป็นตัวแทนให้ลูกค้าเกี่ยวกับงาน นิติกรรม หรือ สัญญา
 • งานด้านทวงถามนี้ หรือ ถูกทวงถามนี้
 • งานด้วยว่าความทั่วราชอาณาจักร ไม่ว่าจะเป็นโจทย์หรือ จำเลย หรือคู่ความฝ่ายที่สาม
 • งานด้านบังคับคดี
 
T.P. Business & Accounting Office photo gallery of T.P. Business & Accounting Office T.P. Business & Accounting Office
   
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
T.P. Business & Accounting Office map & location of T.P. Business & Accounting Office T.P. Business & Accounting Office
   
map of T.P. Business & Accounting Office
   
list with us | about phuketindex | link exchange | privacy policy | faq | site map
Copyright © 2003 Guidevision Ltd. All rights reserved.
T.P. Business & Accounting Office, professional service on business, accounting and law in Phuket Thailand