วิรุฬหก ยักษ์ ใน รามเกียรติ์

Search :
Phuket Travel
Browse by alphabet
Browse by location
Increase your business opportunities today by listing in Phuket Business Directory
Home > Did you know > Thai Giant Story > วิรุฬหก
วิรุฬหก ยักษ์ ใน รามเกียรติ์

วิรุฬหก

วิรุฬหก

มีหน้าเดียว ใบหน้าสีขาบ (บางตำราบ่งว่าสีเขียวขาบ แต่บางตำรากลับบ่งว่า เป็นสีม่วงแก่) นัยน์ตาเหมือนจระเข้ ปากแสยะตาโพลง สวมมงกุฎยอดนาค ส่วนเครื่องประดับกายอื่นๆ ก็ล้วนแล้วแต่นาคอันมีพิษเข้ามาเกี่ยวข้องทั้งหมด

ครองเมืองมหาอันธการ อยู่ใต้พื้นดินระหว่างเขาตรีกูฏ แต่ด้วยใจภักดี ต่อพระอิศวร จึงเดินทางไปเฝ้าที่เขาไกรลาสปีละ ๗ ครั้ง และมีอยู่ครั้งหนึ่งที่วิรุฬหกสำคัญผิด คิดว่าพระอิศวรประทับอยู่ข้างบน จึงถวายบังคมไปทุกขั้นบันได และถูกตุ๊กแก บนยอดเขาตัวหนึ่งร้องล้อเลียน

ด้วยความโกรธ วิรุฬหกจึงถอดสังวาลนาคฟาดใส่ กระทั่งตุ๊กแกแหลกละเอียด ก่อนจะรีบรุดกลับไปยังกรุงบาดาลที่พำนัก และปล่อยให้เขาไกรลาสเอียงทรุด จากฤทธิ์ความโกรธนั้น ต่อมาทศกัณฐ์จึงเข้ามากอบกู้สถานการณ์ ให้คืนสู่สภาวะปกติ ด้วยการผลักเขากระทั่งตั้งตรงดังเดิม


by: Torquoise
story@phuketindex.com

Change to your language

Advertisement