ทศกัณฐ์ ยักษ์ ใน รามเกียรติ์

Search :
Phuket Travel
Browse by alphabet
Browse by location
Increase your business opportunities today by listing in Phuket Business Directory
Home > Did you know > Thai Giant Story > ทศกัณฐ์
ทศกัณฐ์ ยักษ์ ใน รามเกียรติ์

ทศกัณฐ์

ทศกัณฐ์

ใบหน้าปกติมีสีเขียว แต่หากนั่งเมืองจะใช้หน้าสีทอง มี ๑๐ พักตร์ ๒๐ กร ใบหน้ามี ๓ ชั้น ชั้นแรกเป็นหน้าปกติ ๑ หน้า และมีหน้าเล็กๆ ตรงท้ายทอยอีก ๓ หน้า ชั้นที่ ๒ เป็นหน้าเล็กๆ ๔ หน้า เรียง ๔ ด้าน ชั้นที่ ๓ เป็นหน้าพรหมด้านหน้า และหน้ายักษ์ด้านหลัง ทุกหน้าจะมีลักษณะ ปากแสยะตาโพลง สวมมงกุฎยอดชัย

เป็นโอรสของท้าวลัสเตียน และนางรัชฎา หรืออีกนัยหนึ่งคือ นนทก กลับชาติมาเกิด เป็นกษัตริย์กรุงลงกาองค์ที่ 3 มีมเหสีคือ นางมณโฑ กับ นางกาลอัคคี และมีนางสนม อีกเป็นจำนวนมาก มีโอรส ๑,๐๑๕ องค์ มีธิดา ๒ องค์ ถือเป็นพญายักษ์ ที่ไม่ตั้งอยู่ในทศพิธราชธรรม และก่อเรื่องเดือดร้อนไปทั่ว

แต่เหตุการณ์สำคัญที่สุด คือการลักพาตัวนางสีดา มเหสีของพระราม กระทั่งเกิดเป็นศึกกรุงลงกา ส่งผลให้ต้องสูญเสียพี่น้อง พันธมิตร และบริวาร ไปเป็นจำนวนมาก สุดท้ายทศกัณฐ์ ก็ต้องตายด้วยศรของพระราม เมื่อหนุมานสามารถขโมยกล่องดวงใจไปได้สำเร็จ


by: Torquoise
story@phuketindex.com

Change to your language

Advertisement