สหัสเดชะ ยักษ์ ใน รามเกียรติ์

Search :
Phuket Travel
Browse by alphabet
Browse by location
Increase your business opportunities today by listing in Phuket Business Directory
Home > Did you know > Thai Giant Story > สหัสเดชะ
สหัสเดชะ ยักษ์ ใน รามเกียรติ์

สหัสเดชะ

สหัสเดชะ

จะแสดงอาการปากแสยะโพลง สวมมงกุฎยอดชัย ใบหน้ามีสีขาว และเรียงหน้าเป็น ๔-๕ ชั้น ชั้นแรกเป็นหน้าปกติ ๑ หน้า และหน้าเล็กๆ เรียงกัน ตรงท้ายทอยด้านหลัง ๓ หน้า ส่วนชั้นที่ ๒ ๓ และ ๔ ทำเป็นหน้าเล็กๆ เรียงลดหลั่นกันไป ชั้นสุดท้ายมี ๒ ลักษณะคือ ถ้าไม่เป็นหน้ายักษ์ ก็เป็นหน้าพรหม

เป็นพันธมิตรของทศกัณฐ์ ที่มีอิทธิฤทธิ์สูง โดยมีเศียรถึงพันเศียร มีมือ ๒,๐๐๐ มือ มีตะบองวิเศษที่ชี้ต้นตายชี้ปลายเป็น รวมทั้งได้พรจากพระพรหม เมื่อรบกับใครก็ให้มีชัยชนะ พลในกองทัพฝ่ายตรงข้ามแตกกระจายไป อย่างไม่เป็นท่า

สหัสเดชะเข้ามาเกี่ยวพันกับศึกลงกา เมื่อมูลพลัมน้องชาย ได้ตายลงในการช่วยทศกัณฐ์รบ จึงตัดสินใจยกทัพหวังไปแก้แค้น แต่กลับถูกหนุมาน ลวงเอาตะบองวิเศษไปทำลาย และตัดเศียร ด้วยการเอาหางมัด จนขาดกระเด็น สหัสเดชะจึงสิ้นชีพลง


by: Torquoise
story@phuketindex.com

Change to your language

Advertisement