อินทรชิต ยักษ์ ใน รามเกียรติ์

Search :
Phuket Travel
Browse by alphabet
Browse by location
Increase your business opportunities today by listing in Phuket Business Directory
Home > Did you know > Thai Giant Story > อินทรชิต
อินทรชิต ยักษ์ ใน รามเกียรติ์

อินทรชิต

อินทรชิต

ส่วนใหญ่จะมีใบหน้าสีเขียว แต่ก็มีแบบใบหน้าสีทองเช่นกัน ปากขบตาโพลง เขี้ยวคุด ตอนเด็กสวมกะบังหน้ามีเกี้ยวรัดจุก ส่วนตอนโต สวมชฎามนุษย์ หรือชฎายอดกาบไผ่ สำหรับจอนหูนั้นมี ๒ แบบ คือ จอนหูแบบมนุษย์ และจอนหูแบบยักษ์

เป็นโอรสของทศกัณฐ์กับนางมณโฑ มีนิสัยดุร้าย และเกเร ถอดแบบมาจากพ่อ แต่เดิมชื่อ รณพักตร์ ต่อมาจึงเปลี่ยนชื่อเป็น อินทรชิต เพราะไปรบกับพระอินทร์ จนได้ชัยชนะ ถือเป็นคู่ปรับของ พระราม และ พระลักษมณ์ ที่มีฤทธิ์เดชร้ายกาจ เนื่องจากได้พรจาก พระอิศวร พระพรหม และพระนารายณ์

แต่ที่สำคัญคือ พรจากพระพรหมว่า หากสิ้นชีพแล้ว เศียรจะตกถึงพื้นไม่ได้ มิฉะนั้น จะเกิดไฟไหม้ขึ้นทั่วทั้งจักรวาล ส่งผลให้ศึกครั้งสุดท้ายกับพระราม ต้องอาศัยองคต ไปนำพานจากพระพรหมธาดา มารองรับเศียรอินทรชิต หลังจากต้องศรของพระลักษมณ์ ณ เนินเขาจักรวาล


by: Torquoise
story@phuketindex.com

Change to your language

Advertisement