อัศกรรณมาราสูร ยักษ์ ใน รามเกียรติ์

Search :
Phuket Travel
Browse by alphabet
Browse by location
Increase your business opportunities today by listing in Phuket Business Directory
Home > Did you know > Thai Giant Story > อัศกรรณมาราสูร
อัศกรรณมาราสูร ยักษ์ ใน รามเกียรติ์

อัศกรรณมาราสูร

อัศกรรณมาราสูร

มีหน้าสีม่วงแก่ ๗ หน้า ๒ กร แบ่งเป็น ๒ ชั้นด้วยกัน ชั้นแรกเป็นหน้าปกติ ๑ หน้า และหน้าเล็กๆ  ๓ หน้า เรียงอยู่ตรงท้ายทอย ส่วนชั้นที่ ๒ เป็นหน้าเล็ก ๓ หน้า แสดงอาการปากขบตาโพลงหรือปากแสยะตาโพลงสวมชฎามนุษย์หรือมงกุฎชัย

ครองกรุงดุรัม เป็นผู้ขอทศคิรีวันและทศคิรีธร มาเป็นบุตรบุญธรรม เมื่อทราบข่าวว่า บุตรที่นำมาชุบเลี้ยงตายในศึกลงกา จึงเกิดความเดือดดาล และยกทัพมารบพุ่งหวังแก้แค้น กระทั่งพลาดท่าถูกพระราม แผลงศรตัดตัว ขาดจากกันแต่กลับไม่ตาย มิหนำซ้ำยังแยกร่าง กลายเป็นทวีคูณ ตามพรที่พระอิศวรประทานมาให้ พิเภกจึงบอกทางแก้ไขแก่พระราม ให้แผลงศรตัดเศียรทั้งหมดของอัศกรรณมาราสูร ก่อนบันดาลลมกรด กวาดร่างทิ้งลงแม่น้ำคงคา เจ้ากรุงดุรัมจึงสิ้นฤทธิ์ลง


by: Torquoise
story@phuketindex.com

Change to your language

Advertisement