งานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ตประจำปี 2550

Search :
Phuket Travel
Browse by alphabet
Browse by location
Increase your business opportunities today by listing in Phuket Business Directory
Home > Public Relations > งานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ตประจำปี 2550
งานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ตประจำปี 2550
งานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ตประจำปี 2550

งานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ตประจำปี 2550

กำหนดการกิจกรรมของศาลเจ้าต่างๆ งานประเพณีถือศีลกินผัก จังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2550 ตั้งแต่วันที่ 10 - 20 ตุลาคม 2550 กำหนดการขบวนแห่ และแผนที่แสดงเส้นทาง

กิจกรรมของศาลเจ้า
วันพุธที่ 10 ตุลาคม 2550
วันพฤหัสที่ 11 ตุลาคม 2550
วันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2550
วันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม 2550
วันอาทิตย์ที่ 14 ตุลาคม 2550
วันจันทร์ที่ 15 ตุลาคม 2550
วันอังคารที่ 16 ตุลาคม 2550
วันพุธที่ 17 ตุลาคม 2550
วันพฤหัสที่ 18 ตุลาคม 2550
วันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2550
วันเสาร์ที่ 20 ตุลาคม 2550

กำหนดการขบวนแห

แผนที่แสดงเส้นทาง

รายละเอียดเพิ่มเติม เทศกาลถือศีลกินผัก ภูเก็ต


กำหนดการกิจกรรมของศาลเจ้าต่างๆ

 


วันพุธที่
10 ตุลาคม 2550

 

หล่ายถู่ต่าวโบ้เก๊ง ( ศาลเจ้ากะทู้ )

17.00 น. พิธียกเสาโกเต๊ง

24.00 น. ประกอบพิธีอัญเชิญองค์หยกฮ๋องซงเต่ (พระอิศวร) และองค์กิ๊วฮ๋องไต่เต่ (ผู้เป็นใหญ่ทั้งเก้า/จักรพรรดิ์)

 

อ๊ามจุ้ยตุ่ย (ศาลเจ้าจุ้ยตุ่ยเต้าโบ้เก้ง)

17.09 น. พิธียกเสาโกเต๊ง

23.09 น. ประกอบพิธีอัญเชิญองค์หยกฮ๋องซงเต่ (พระอิศวร) และองค์กิ๊วฮ๋องไต่เต่ (ผู้เป็นใหญ่ทั้งเก้า/จักรพรรดิ์)

 

อ๊ามบางเหนียว (ต่าวโบ้กี-ออง , มูลนิธิเทพราศี)

17.00 น. ประกอบพิธีป้างกุ้น (พิธีปล่อยทหารเพื่อรักษาศาลเจ้า) และพิธียกเสาโกเต๊ง

22.00 น. ประกอบพิธีอัญเชิญองค์หยกฮ๋องซงเต่ (พระอิศวร)

23.00 น. ประกอบพิธีอัญเชิญองค์กิ๊วฮ๋องค์ไต่เต่ (ผู้เป็นใหญ่ทั้งเก้า/จักรพรรดิ์) ณ สะพานหิน

 

อ๊ามบ้านท่าเรือ

17.00 น. พิธียกเสาโกเต๊ง

24.00 น. ประกอบพิธีอัญเชิญองค์หยกฮ๋องซงเต่ ( พระอิศวร ) และองค์กิ๊วฮ๋องไต่เต่ ( ผู้เป็นใหญ่ทั้งเก้า/จักรพรรดิ์ )

 

อ๊ามซุ่ยบุ่นต๋อง ( หล่อโรง )

16.00 น. พิธียกเสาโกเต๊ง

24.00 น. ประกอบพิธีอัญเชิญองค์หยกฮ๋องซงเต่ ( พระอิศวร ) และองค์กิ๊วฮ๋องไต่เต่ ( ผู้เป็นใหญ่ทั้งเก้า/จักรพรรดิ์ )

 

อ๊ามหลิมฮู้ ไท้ซู ( สามกอง )

17.59 น. พิธียกเสาโกเต๊ง

24.00 น. ประกอบพิธีอัญเชิญองค์หยกฮ๋องซงเต่ ( พระอิศวร ) และองค์กิ๊วฮ๋องไต่เต่ ( ผู้เป็นใหญ่ทั้งเก้า/จักรพรรดิ์ )

 

อ๊ามสามอ๋องฮู้ ( เชิงทะเล )

16.59 น. พิธียกเสาโกเต๊ง

21.09 น. ประกอบพิธีอัญเชิญองค์หยกฮ๋องซงเต่ ( พระอิศวร )

23.00 น. ประกอบพิธีอัญเชิญองค์กิ๊วฮ๋องไต่เต่ ( ผู้เป็นใหญ่ทั้งเก้า/จักรพรรดิ์ ) ณ หาดสุรินทร์

 

อ๊ามยกเค่เก้ง ( จอซูก้ง ซอยพะเนียง )

17.00 น. พิธียกเสาโกเต๊ง

22.30 น. ประกอบพิธีอัญเชิญองค์หยกฮ๋องซงเต่ ( พระอิศวร )

24.00 น. ประกอบพิธีอัญเชิญองค์กิ๊วฮ๋องไต่เต่ ( ผู้เป็นใหญ่ทั้งเก้า/จักรพรรดิ์ )

 

อ๊ามกวนเต้กุ้น ( สะปำ )

17.45 น. พิธียกเสาโกเต๊ง

24.00 น. ประกอบพิธีอัญเชิญองค์หยกฮ๋องซงเต่ ( พระอิศวร ) และองค์กิ๊วฮ๋องไต่เต่ ( ผู้เป็นใหญ่ทั้งเก้า/จักรพรรดิ์ )

 

อ๊ามซำไป่กอง ( บางคู )

16.45 น. พิธียกเสาโกเต๊ง

23.00 น. ประกอบพิธีอัญเชิญองค์หยกฮ๋องซงเต่ ( พระอิศวร ) และองค์กิ๊วฮ๋องไต่เต่ ( ผู้เป็นใหญ่ทั้งเก้า/จักรพรรดิ์ )

 

อ๊ามเจ่งอ๋อง ( ตรงกันข้ามโรงพยาบาลวชิระ )

15.45 น. พิธียกเสาโกเต๊ง

23.00 น. ประกอบพิธีอัญเชิญองค์หยกฮ๋องซงเต่ ( พระอิศวร ) และองค์กิ๊วฮ๋องไต่เต่ ( ผู้เป็นใหญ่ทั้งเก้า/จักรพรรดิ์ )

 

อ๊ามเต้กุ๊นไต่เต่ ( บ้านป่าสัก )

16.30 น. ประกอบพิธี “ ป้างกุ้น ” ( พิธีปล่อยทหารเพื่อรักษาศาลเจ้า ) และพิธียกเสาโกเต๊ง

22.00 น. ประกอบพิธีอัญเชิญองค์หยกฮ๋องซงเต่ ( พระอิศวร ) และองค์กิ๊วฮ๋องไต่เต่ ( ผู้เป็นใหญ่ทั้งเก้า/จักรพรรดิ์ )

 

อ๊ามกิ๊มซืออ๋องเก้ง ( บ้านดอน )

17.20 น. พิธียกเสาโกเต๊ง

19.10 น. ประกอบพิธี “ เฉี้ยโห้ย ” ( พิธีอัญเชิญไฟพระฤกษ์ )

23.00 น. ประกอบพิธีอัญเชิญองค์หยกฮ๋องซงเต่ มาเป็นประธานในพิธี

24.00 น. ประกอบพิธีอัญเชิญองค์กิ๊วฮ๋องไต่เต่ ( ผู้เป็นใหญ่ทั้งเก้า/จักรพรรดิ์ )

TOP

 


วันพฤหัสบดีที่
11 ตุลาคม 2550

 

หล่ายถู่ต่าวโบ้เก๊ง ( ศาลเจ้ากะทู้ )

05.00 น. ประกอบพิธีซงเก้ง ( สวดมนต์ ) และทักส่อ (การอ่านรายชื่อผู้เข้าร่วมกินผัก)

20.00 น. ประกอบพิธีปัวะโป้ยเถ้าแก่-ลอจู้ (พิธีเสี่ยงทาย เพื่อเลือกหาผู้ช่วยเหลือรับใช้พระ ในงานประเพณีถือศีลกินผักปีต่อไป )

 

อ๊ามจุ้ยตุ่ย ( ศาลเจ้าจุ้ยตุ่ยเต้าโบ้เก้ง )

ประกอบพิธีซงเก้ง ( สวดมนต์ ) และทักส่อ ( การอ่านรายชื่อผู้เข้าร่วมกินผัก )

 

อ๊ามบ้านท่าเรือ

12.00 /19.00 น. ประกอบพิธีซงเก้ง ( สวดมนต์ ) และทักส่อ ( การอ่านรายชื่อผู้เข้าร่วมกินผัก )

 

อ๊ามซุ่ยบุ่นต๋อง ( หล่อโรง )

20.00 น. ประกอบพิธีซงเก้ง ( สวดมนต์ ) และทักส่อ ( การอ่านรายชื่อผู้เข้าร่วมกินผัก )

 

อ๊ามสามอ๋องฮู้ ( เชิงทะเล )

15.00 น. ประกอบพิธีโข้กุ้น ( พิธีเลี้ยงอาหารทหารที่รักษาศาลเจ้า )

18.00 น. ประกอบพิธีซงเก้ง ( สวดมนต์ ) และทักส่อ ( การอ่านรายชื่อผู้เข้าร่วมกินผัก )

 

อ๊ามกวนเต้กุ้น ( สะปำ )

17.45 น. ประกอบพิธีอัญเชิญลำเต้าปักเต้า ( พิธีอัญเชิญผู้ถือบัญชีคนเกิดคนตาย ) ณ สะพานหิน

 

อ๊ามซำไป่กอง ( บางคู )

20.30 น. ประกอบพิธีซงเก้ง ( สวดมนต์ ) และทักส่อ ( การอ่านรายชื่อผู้เข้าร่วมกินผัก )

 

อ๊ามเต้กุ๊นไต่เต่ ( บ้านป่าสัก )

15.00 น. ประกอบพิธีโข้กุ้น ( พิธีเลี้ยงอาหารทหารที่รักษาศาลเจ้า )

20.00 น. ประกอบพิธีซงเก้ง ( สวดมนต์ ) และทักส่อ ( การอ่านรายชื่อผู้เข้าร่วมกินผัก )

 

อ๊ามกิ๊มซืออ๋องเก้ง ( บ้านดอน )

20.00 น. ประกอบพิธีซงเก้ง ( สวดมนต์ ) และทักส่อ ( การอ่านรายชื่อผู้เข้าร่วมกินผัก )

TOP

 


วันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2550

 

หล่ายถู่ต่าวโบ้เก๊ง ( ศาลเจ้ากะทู้ )

05.00/18.00 น. ประกอบพิธีซงเก้ง ( สวดมนต์ ) และทักส่อ ( การอ่านรายชื่อผู้เข้าร่วมกินผัก )

20.00 น. ประกอบพิธีปัวะโป้ยเถ้าแก่-ลอจู้ ( พิธีเสี่ยงทายเพื่อเลือกหาผู้ช่วยเหลือรับใช้พระในงานประเพณีถือศีลกินผักปีต่อไป )

 

อ๊ามจุ้ยตุ่ย ( ศาลเจ้าจุ้ยตุ่ยเต้าโบ้เก้ง )

ประกอบพิธีซงเก้ง ( สวดมนต์ ) พิธีป่ายเล่าฉ้ายอิ้ว ( พิธีเซ่นไหว้ดวงวิญญาณของผู้ที่เคยร่วมงานพิธีถือศีลกินผัก )

 

อ๊ามบ้านท่าเรือ

12.00 /19.00 น. ประกอบพิธีซงเก้ง ( สวดมนต์ ) และทักส่อ ( การอ่านรายชื่อผู้เข้าร่วมกินผัก )

 

อ๊ามซุ่ยบุ่นต๋อง ( หล่อโรง )

20.00 น. ประกอบพิธีซงเก้ง ( สวดมนต์ ) และทักส่อ ( การอ่านรายชื่อผู้เข้าร่วมกินผัก )

 

อ๊ามสามอ๋องฮู้ ( เชิงทะเล )

15.00 น. ประกอบพิธีโข้กุ้น ( พิธีเลี้ยงอาหารทหารที่รักษาศาลเจ้า )

18.00 น. ประกอบพิธีซงเก้ง ( สวดมนต์ ) และทักส่อ ( การอ่านรายชื่อผู้เข้าร่วมกินผัก )

 

อ๊ามยกเค่เก้ง ( จอซูก้ง ซอยพะเนียง )

20.00 น. ประกอบพิธีซงเก้ง ( สวดมนต์ ) และทักส่อ ( การอ่านรายชื่อผู้เข้าร่วมกินผัก )

 

อ๊ามซำไป่กอง ( บางคู )

20.30 น. ประกอบพิธีซงเก้ง ( สวดมนต์ ) และทักส่อ ( การอ่านรายชื่อผู้เข้าร่วมกินผัก )

 

อ๊ามเต้กุ๊นไต่เต่ ( บ้านป่าสัก )

15.00 น. ประกอบพิธีโข้กุ้น ( พิธีเลี้ยงอาหารทหารที่รักษาศาลเจ้า )

20.00 น. ประกอบพิธีซงเก้ง ( สวดมนต์ ) และทักส่อ ( การอ่านรายชื่อผู้เข้าร่วมกินผัก )

 

อ๊ามกิ๊มซืออ๋องเก้ง ( บ้านดอน )

20.00 น. ประกอบพิธีซงเก้ง ( สวดมนต์ ) และทักส่อ ( การอ่านรายชื่อผู้เข้าร่วมกินผัก )

TOP

 


วันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม 2550

 

หล่ายถู่ต่าวโบ้เก๊ง ( ศาลเจ้ากะทู้ )

05.00/18.00 น. ประกอบพิธีซงเก้ง ( สวดมนต์ ) และทักส่อ ( การอ่านรายชื่อผู้เข้าร่วมกินผัก )

15.00 น. ประกอบพิธีป้างกุ้น ( พิธีปล่อยทหารรักษาบริเวณพิธีงาน )

16.00 น. ประกอบพิธีโข้กุ้น ( พิธีเลี้ยงอาหารทหารที่รักษาศาลเจ้า )

19.30 น. ประกอบพิธีอัญเชิญลำเต้า-ปักเต้า ( พิธีอัญเชิญผู้ถือบัญชีคนเกิดคนตาย )

21.00 น. ประกอบพิธีปัวะโป้ยเถ้าแก่-ลอจู้ ( พิธีเสี่ยงทายเพื่อเลือกหาผู้ช่วยเหลือรับใช้พระในงานประเพณีถือศีลกินผักปีต่อไป )

 

อ๊ามจุ้ยตุ่ย ( ศาลเจ้าจุ้ยตุ่ยเต้าโบ้เก้ง )

15.09 น. ประกอบพิธีโข้กุ้น ( พิธีเลี้ยงอาหารทหารที่รักษาศาลเจ้า )

20.45 น. ประกอบพิธีอัญเชิญลำเต้า-ปักเต้า ( พิธีอัญเชิญผู้ถือบัญชีคนเกิดคนตาย )

 

อ๊ามบางเหนียว ( ต่าวโบ้กี-ออง , มูลนิธิเทพราศี )

15.00 น. ประกอบพิธีโข้กุ้น ( พิธีเลี้ยงอาหารทหารที่รักษาศาลเจ้า )

 

อ๊ามบ้านท่าเรือ

17.30 น. ประกอบพิธีโข้กุ้น ( พิธีเลี้ยงอาหารทหารที่รักษาศาลเจ้า )

 

อ๊ามซุ่ยบุ่นต๋อง ( หล่อโรง )

15.00 น. ประกอบพิธีโข้กุ้น ( พิธีเลี้ยงอาหารทหารที่รักษาศาลเจ้า )

 

อ๊ามหลิมฮู้ ไท้ซู ( สามกอง )

15.09 น. ประกอบพิธีโข้กุ้น ( พิธีเลี้ยงอาหารทหารที่รักษาศาลเจ้า )

20.00 น. ประกอบพิธีป้ายชิดแซ ( พิธีบวงสรวงดาวประจำวันทั้ง 7 )

 

อ๊ามสามอ๋องฮู้ ( เชิงทะเล )

15.00 น. ประกอบพิธีโข้กุ้น ( พิธีเลี้ยงอาหารทหารที่รักษาศาลเจ้า )

15.30 น. ประกอบพิธีอวยพรให้บ้านบางเทา

19.00 น. ประกอบพิธีซงเก้ง ( สวดมนต์ ) และทักส่อ ( การอ่านรายชื่อผู้เข้าร่วมกินผัก )

 

 

อ๊ามยกเค่เก้ง ( จอซูก้ง ซอยพะเนียง )

15.30 น. ประกอบพิธีโข้กุ้น ( พิธีเลี้ยงอาหารทหารที่รักษาศาลเจ้า )

20.00 น. ประกอบพิธีอัญเชิญลำเต้าปักเต้า ( พิธีอัญเชิญผู้ถือบัญชีคนเกิดคนตาย )

 

อ๊ามกวนเต้กุ้น ( สะปำ )

07.00 น. ประกอบพิธีอิ้วเก้ง ( พิธีแห่พระรอบเมือง )

15.45 น. ประกอบพิธีโข้กุ้น ( พิธีเลี้ยงอาหารทหารที่รักษาศาลเจ้า )

 

อ๊ามซำไป่กอง ( บางคู )

16.00 น. ประกอบพิธีโข้กุ้น ( พิธีเลี้ยงอาหารทหารที่รักษาศาลเจ้า )

19.45 น. ประกอบพิธีป้ายชิดแซ ( พิธีบวงสรวงดาวประจำวันทั้ง 7 )

 

อ๊ามเจ่งอ๋อง ( ตรงกันข้ามโรงพยาบาลวชิระ )

15.45 น. ประกอบพิธีโข้กุ้น ( พิธีเลี้ยงอาหารทหารที่รักษาศาลเจ้า )

20.00 น. ประกอบพิธีป้ายชิดแซ ( พิธีบวงสรวงดาวประจำวันทั้ง 7 )

 

อ๊ามเต้กุ๊นไต่เต่ ( บ้านป่าสัก )

15.00 น. ประกอบพิธีโข้กุ้น ( พิธีเลี้ยงอาหารทหารที่รักษาศาลเจ้า )

20.00 น. ประกอบพิธีซงเก้ง ( สวดมนต์ ) และทักส่อ ( การอ่านรายชื่อผู้เข้าร่วมกินผัก )

 

อ๊ามกิ๊มซืออ๋องเก้ง ( บ้านดอน )

15.00 น. ประกอบพิธีโข้กุ้น ( พิธีเลี้ยงอาหารทหารที่รักษาศาลเจ้า )

20.00 น. ประกอบพิธีอัญเชิญลำเต้า-ปักเต้า ( พิธีอัญเชิญผู้ถือบัญชีคนเกิดคนตาย )

21.00 น. ประกอบพิธีซงเก้ง ( สวดมนต์ ) และทักส่อ ( การอ่านรายชื่อผู้เข้าร่วมกินผัก )

TOP

 


วันอาทิตย์ที่ 14 ตุลาคม 2550

 

หล่ายถู่ต่าวโบ้เก๊ง ( ศาลเจ้ากะทู้ )

05.00 / 18.00 น. ประกอบพิธีซงเก้ง ( สวดมนต์ ) และทักส่อ ( การอ่านรายชื่อผู้เข้าร่วมกินผัก )

20.00 น. ประกอบพิธีปัวะโป้ยเถ้าแก่-ลอจู้ ( พิธีเสี่ยงทายเพื่อเลือกหาผู้ช่วยเหลือรับใช้พระในงานประเพณีถือศีลกินผักปีต่อไป )

 

อ๊ามจุ้ยตุ่ย ( ศาลเจ้าจุ้ยตุ่ยเต้าโบ้เก้ง )

ประกอบพิธีซงเก้ง ( สวดมนต์ ) พิธีป้ายเล่าฉ้ายอิ๋ว ( พิธีเซ่นไหว้ดวงวิญญาณของผู้ที่เคยร่วมงานพิธีถือศีลกินผัก )

 

อ๊ามบางเหนียว ( ต่าวโบ้กี-ออง , มูลนิธิเทพราศี )

15.00 น. พิธีป้ายเล่าฉ้ายอิ๋ว ( พิธีเซ่นไหว้ดวงวิญญาณของผู้ที่เคยร่วมงานพิธีถือศีลกินผัก )

 

อ๊ามบ้านท่าเรือ

12.00 / 19.30 น. ประกอบพิธีซงเก้ง ( สวดมนต์ ) และทักส่อ ( การอ่านรายชื่อผู้เข้าร่วมกินผัก )

อ๊ามซุ่ยบุ่นต๋อง ( หล่อโรง )

15.00 น. ประกอบพิธีโข้กุ้น ( พิธีเลี้ยงอาหารทหารที่รักษาศาลเจ้า )

20.00 น. ประกอบพิธีซงเก้ง ( สวดมนต์ ) และทักส่อ ( การอ่านรายชื่อผู้เข้าร่วมกินผัก )

 

อ๊ามหลิมฮู้ ไท้ซู ( สามกอง )

05.00/12.00/18.00 น. ประกอบพิธีซงเก้ง ( สวดมนต์ ) และทักส่อ ( การอ่านรายชื่อผู้เข้าร่วมกินผัก )

07.19 น. ประกอบพิธีอิ้วเก้ง ( พิธีแห่พระรอบเมือง )

 

อ๊ามสามอ๋องฮู้ ( เชิงทะเล )

15.00 น. ประกอบพิธีโข้กุ้น ( พิธีเลี้ยงอาหารทหารที่รักษาศาลเจ้า )

15.30 น. พิธีประกอบพิธีอวยพรให้บ้านม่าหนิกและบ้านเชิงทะเล

 

อ๊ามยกเค่เก้ง ( จอซูก้ง ซอยพะเนียง )

07.30/20.00 น. ประกอบพิธีซงเก้ง ( สวดมนต์ ) และทักส่อ ( การอ่านรายชื่อผู้เข้าร่วมกินผัก )

 

อ๊ามกวนเต้กุ้น ( สะปำ )

07.30 น. ประกอบพิธีซงเก้ง ( สวดมนต์ ) และทักส่อ ( การอ่านรายชื่อผู้เข้าร่วมกินผัก )

 

อ๊ามซำไป่กอง ( บางคู )

18.00 น. พิธีป้ายเล่าฉ้ายอิ๋ว ( พิธีเซ่นไหว้ดวงวิญญาณของผู้ที่เคยร่วมงานพิธีถือศีลกินผัก )

20.30 น. ประกอบพิธีซงเก้ง ( สวดมนต์ ) และทักส่อ ( การอ่านรายชื่อผู้เข้าร่วมกินผัก )

 

อ๊ามเจ่งอ๋อง ( ตรงกันข้ามโรงพยาบาลวชิระ )

20.00 น. พิธีป้ายเล่าฉ้ายอิ๋ว ( พิธีเซ่นไหว้ดวงวิญญาณของผู้ที่เคยร่วมงานพิธีถือศีลกินผัก )

 

อ๊ามเต้กุ๊นไต่เต่ ( บ้านป่าสัก )

15.00 น. ประกอบพิธีโข้กุ้น ( พิธีเลี้ยงอาหารทหารที่รักษาศาลเจ้า )

19.30 น. ประกอบพิธีซงเก้ง ( สวดมนต์ ) และทักส่อ ( การอ่านรายชื่อผู้เข้าร่วมกินผัก )

20.15 น. ประกอบพิธีป้ายชิดแซ ( พิธีบวงสรวงดาวประจำวันทั้ง 7 )

 

อ๊ามกิ๊มซืออ๋องเก้ง ( บ้านดอน )

17.25 น. ประกอบพิธีเตี้ยมโห้ย ( พิธีก่อไฟ )

20.00 น. ประกอบพิธีโก้ยอิ้ว ( อาบน้ำมัน )

22.00 น. ประกอบพิธีซงเก้ง ( สวดมนต์ ) และทักส่อ (( การอ่านรายชื่อผู้เข้าร่วมกินผัก )

TOP

 


วันจันทร์ที่ 15 ตุลาคม 2550

 

หล่ายถู่ต่าวโบ้เก๊ง ( ศาลเจ้ากะทู้ )

05.00 น. ประกอบพิธีซงเก้ง ( สวดมนต์ ) และทักส่อ ( การอ่านรายชื่อผู้เข้าร่วมกินผัก )

07.00 น. ประกอบพิธีอิ้วเก้งไปบริเวณป่าตอง ( พิธีแห่พระรอบตัวเมืองหาดป่าตอง )

18.00 น. ประกอบพิธีซงเก้ง ( สวดมนต์ ) และทักส่อ ( การอ่านรายชื่อผู้เข้าร่วมกินผัก )

20.00 น. ประกอบพิธีปัวะโป้ยเถ้าแก่-ลอจู้ ( พิธีเสี่ยงทายเพื่อเลือกหาผู้ช่วยเหลือรับใช้พระในงานประเพณีถือศีลกินผักปีต่อไป )

 

อ๊ามจุ้ยตุ่ย ( ศาลเจ้าจุ้ยตุ่ยเต้าโบ้เก้ง )

ประกอบพิธีซงเก้ง ( สวดมนต์ )

 

อ๊ามบางเหนียว ( ต่าวโบ้กี-ออง , มูลนิธิเทพราศี )

15.00 น. ประกอบพิธีโข้กุ้น ( พิธีเลี้ยงอาหารทหารที่รักษาศาลเจ้า )

20.00 น. ประกอบพิธีป้ายชิดแซ ( พิธีบวงสรวงดาวประจำวันทั้ง 7 )

 

อ๊ามบ้านท่าเรือ

07.30 น. ประกอบพิธีอิ้วเก้ง ( พิธีแห่พระรอบตัวเมือง )

 

อ๊ามซุ่ยบุ่นต๋อง ( หล่อโรง )

20.00 น. ประกอบพิธีซงเก้ง ( สวดมนต์ ) และทักส่อ (( การอ่านรายชื่อผู้เข้าร่วมกินผัก )

24.00 น. ประกอบพิธีเก้งเต๋ ( ถวายบวงสรวง )

 

อ๊ามหลิมฮู้ ไท้ซู ( สามกอง )

05.00 /18.00 น. ประกอบพิธีซงเก้ง ( สวดมนต์ ) และทักส่อ (( การอ่านรายชื่อผู้เข้าร่วมกินผัก )

15.09 น. ประกอบพิธีโข้กุ้น ( พิธีเลี้ยงอาหารทหารที่รักษาศาลเจ้า )

 

อ๊ามสามอ๋องฮู้ ( เชิงทะเล )

15.00 น. ประกอบพิธีโข้กุ้น ( พิธีเลี้ยงอาหารทหารที่รักษาศาลเจ้า )

20.09 น. ประกอบพิธีป้ายชิดแซ ( พิธีบวงสรวงดาวประจำวันทั้ง 7 )

23.00 น. ประกอบพิธีซงเก้ง ( สวดมนต์ ) และทักส่อ (( การอ่านรายชื่อผู้เข้าร่วมกินผัก )

 

อ๊ามยกเค่เก้ง ( จอซูก้ง ซอยพะเนียง )

07.30/20.00 น. ประกอบพิธีซงเก้ง ( สวดมนต์ ) และทักส่อ (( การอ่านรายชื่อผู้เข้าร่วมกินผัก )

 

อ๊ามกวนเต้กุ้น ( สะปำ )

19.00 น. ประกอบพิธีอิ้วเก้ง ( พิธีแห่พระภายในหมู่บ้านสะปำ )

 

อ๊ามซำไป่กอง ( บางคู )

20.30 น. ประกอบพิธีซงเก้ง ( สวดมนต์ ) และทักส่อ (( การอ่านรายชื่อผู้เข้าร่วมกินผัก )

 

อ๊ามเจ่งอ๋อง ( ตรงกันข้ามโรงพยาบาลวชิระ )

06.30 น. ประกอบพิธีอิ้วเก้ง ( พิธีแห่พระรอบตัวเมือง )

15.45 น. ประกอบพิธีซงเก้ง ( สวดมนต์ ) และทักส่อ ( การอ่านรายชื่อผู้เข้าร่วมกินผัก )

 

อ๊ามเต้กุ๊นไต่เต่ ( บ้านป่าสัก )

07.15 น. ประกอบพิธีอิ้วเก้ง ( พิธีแห่พระภายในบ้านป่าสัก-ตลาดบ้านดอน )

15.00 น. ประกอบพิธีโข้กุ้น ( พิธีเลี้ยงอาหารทหารที่รักษาศาลเจ้า )

20.00 น. ประกอบพิธีซงเก้ง ( สวดมนต์ ) และทักส่อ ( การอ่านรายชื่อผู้เข้าร่วมกินผัก )

 

อ๊ามกิ๊มซืออ๋องเก้ง ( บ้านดอน )

20.00 น. ประกอบพิธีซงเก้ง ( สวดมนต์ ) และทักส่อ ( การอ่านรายชื่อผู้เข้าร่วมกินผัก )

21.45 น. ประกอบพิธีป้ายชิดแซ ( พิธีบวงสรวงดาวประจำวันทั้ง 7 )

TOP

 


วันอังคารที่ 16 ตุลาคม 2550

 

หล่ายถู่ต่าวโบ้เก๊ง ( ศาลเจ้ากะทู้ )

05.00 น. ประกอบพิธีซงเก้ง ( สวดมนต์ ) และทักส่อ ( การอ่านรายชื่อผู้เข้าร่วมกินผัก )

16.00 น. ประกอบพิธีโข้กุ้น ( พิธีเลี้ยงอาหารทหารที่รักษาศาลเจ้า )

18.00 น. ประกอบพิธีซงเก้ง ( สวดมนต์ ) และทักส่อ (การอ่านรายชื่อผู้เข้าร่วมกินผัก)

20.00 น. ประกอบพิธีปัวะโป้ยเถ้าแก่-ลอจู้ ( พิธีเสี่ยงทายเพื่อเลือกหาผู้ช่วยเหลือรับใช้พระในงานประเพณีถือศีลกินผักปีต่อไป )

 

อ๊ามจุ้ยตุ่ย ( ศาลเจ้าจุ้ยตุ่ยเต้าโบ้เก้ง )

15.09 น. ประกอบพิธีโข้กุ้น ( พิธีเลี้ยงอาหารทหารที่รักษาศาลเจ้า )

20.09 น. ประกอบพิธีโก้ยโห้ย ( พิธีลุยไฟ ) ณ สะพานหิน

 

อ๊ามบางเหนียว ( ต่าวโบ้กี-ออง , มูลนิธิเทพราศี )

06.00 น. ประกอบพิธีอิ้วเก้ง ( พิธีแห่พระรอบตัวเมือง )

15.00 น. ประกอบพิธีโข้กุ้น ( พิธีเลี้ยงอาหารทหารที่รักษาศาลเจ้า )

 

อ๊ามบ้านท่าเรือ

17.00 น. ประกอบพิธีโข้กุ้น ( พิธีเลี้ยงอาหารทหารที่รักษาศาลเจ้า )

20.00 น. ประกอบพิธีโก้ยโห้ย ( พิธีลุยไฟ )

 

อ๊ามซุ่ยบุ่นต๋อง ( หล่อโรง )

15.00 น. ประกอบพิธีโข้กุ้น ( พิธีเลี้ยงอาหารทหารที่รักษาศาลเจ้า )

19.00 น. ประกอบพิธีซงเก้ง ( สวดมนต์ ) และทักส่อ (( การอ่านรายชื่อผู้เข้าร่วมกินผัก )

21.00 น. ประกอบพิธีโก้ยโห้ย ( พิธีลุยไฟ )

 

อ๊ามหลิมฮู้ ไท้ซู ( สามกอง )

05.00 น. ประกอบพิธีซงเก้ง ( สวดมนต์ ) และทักส่อ (( การอ่านรายชื่อผู้เข้าร่วมกินผัก )

15.09 น. ประกอบพิธีโข้กุ้น ( พิธีเลี้ยงอาหารทหารที่รักษาศาลเจ้า )

18.00 น. ประกอบพิธีซงเก้ง ( สวดมนต์ ) และทักส่อ (( การอ่านรายชื่อผู้เข้าร่วมกินผัก )

อ๊ามสามอ๋องฮู้ ( เชิงทะเล )

05.30 น. ประกอบพิธีซงเก้ง ( สวดมนต์ ) และทักส่อ (( การอ่านรายชื่อผู้เข้าร่วมกินผัก )

07.30 น. ประกอบพิธีอิ้วเก้ง ( แห่พระในเขตอำเภอถลาง )

15.00 น. ประกอบพิธีโข้กุ้น ( พิธีเลี้ยงอาหารทหารที่รักษาศาลเจ้า )

19.30 น. ประกอบพิธีซงเก้ง ( สวดมนต์ ) และทักส่อ (( การอ่านรายชื่อผู้เข้าร่วมกินผัก )

21.30 น. ประกอบพิธีปัวะโป้ยเถ้าแก่-ลอจู้ ( พิธีเสี่ยงทายเพื่อเลือกหาผู้ช่วยเหลือรับใช้พระในงานประเพณีถือศีลกินผักปีต่อไป )

 

อ๊ามยกเค่เก้ง ( จอซูก้ง ซอยพะเนียง )

07.30 น. ประกอบพิธีซงเก้ง ( สวดมนต์ ) และทักส่อ (( การอ่านรายชื่อผู้เข้าร่วมกินผัก )

15.30 น. ประกอบพิธีโข้กุ้น ( พิธีเลี้ยงอาหารทหารที่รักษาศาลเจ้า )

20.00 น. ประกอบพิธีโก้ยโห้ย ( พิธีลุยไฟ ) หน้าศาลเจ้า

 

อ๊ามกวนเต้กุ้น ( สะปำ )

15.45 น. ประกอบพิธีโข้กุ้น ( พิธีเลี้ยงอาหารทหารที่รักษาศาลเจ้า )

21.00 น. ประกอบพิธีโก้ยโห้ย ( พิธีลุยไฟ )

 

อ๊ามซำไป่กอง ( บางคู )

16.00 น. ประกอบพิธีโข้กุ้น ( พิธีเลี้ยงอาหารทหารที่รักษาศาลเจ้า )

18.00 น. ประกอบพิธีซงเก้ง ( สวดมนต์ ) และทักส่อ (( การอ่านรายชื่อผู้เข้าร่วมกินผัก )

19.45 น. ประกอบพิธีป้ายชิดแซ ( พิธีบวงสรวงดาวประจำวันทั้ง 7 ) เดินสะพานมีด

 

อ๊ามเจ่งอ๋อง ( ตรงกันข้ามโรงพยาบาลวชิระ )

15.45 น. ประกอบพิธีโข้กุ้น ( พิธีเลี้ยงอาหารทหารที่รักษาศาลเจ้า )

20.00 น. ประกอบพิธีโก้ยโห้ย ( พิธีลุยไฟ )

 

อ๊ามเต้กุ๊นไต่เต่ ( บ้านป่าสัก )

15.00 น. ประกอบพิธีโข้กุ้น ( พิธีเลี้ยงอาหารทหารที่รักษาศาลเจ้า )

19.00 น. ประกอบพิธีซงเก้ง ( สวดมนต์ ) และทักส่อ (( การอ่านรายชื่อผู้เข้าร่วมกินผัก )

 

อ๊ามกิ๊มซืออ๋องเก้ง ( บ้านดอน )

08.30 น. ประกอบพิธีอิ้วเก้ง ( พิธีแห่พระบ้านไม้ขาว )

15.00 น. ประกอบพิธีโข้กุ้น ( พิธีเลี้ยงอาหารทหารที่รักษาศาลเจ้า )

20.00 น. ประกอบพิธีซงเก้ง ( สวดมนต์ ) และทักส่อ (( การอ่านรายชื่อผู้เข้าร่วมกินผัก )

TOP

 


วันพุธที่ 17 ตุลาคม 2550

 

หล่ายถู่ต่าวโบ้เก๊ง ( ศาลเจ้ากะทู้ )

05.00 น. ประกอบพิธีซงเก้ง ( สวดมนต์ ) และทักส่อ ( การอ่านรายชื่อผู้เข้าร่วมกินผัก )

16.00 น. ประกอบพิธีโข้กุ้น ( พิธีเลี้ยงอาหารทหารที่รักษาศาลเจ้า )

18.00 น. ประกอบพิธีซงเก้ง ( สวดมนต์ ) และทักส่อ ( การอ่านรายชื่อผู้เข้าร่วมกินผัก )

19.00 น. ประกอบพิธีป้ายชิดแซ ( พิธีบวงสรวงดาวประจำวันทั้ง 7 )

21.00 น. ประกอบพิธีปัวะโป้ยเถ้าแก่-ลอจู้ ( พิธีเสี่ยงทายเพื่อเลือกหาผู้ช่วยเหลือรับใช้พระในงานประเพณีถือศีลกินผักปีต่อไป )

 

อ๊ามจุ้ยตุ่ย ( ศาลเจ้าจุ้ยตุ่ยเต้าโบ้เก้ง )

08.00 น. ประกอบพิธีอิ้วเก้ง ( พิธีแห่พระรอบเมือง )

21.09 น. ประกอบพิธีป้ายชิดแซ ( พิธีบวงสรวงดาวประจำวันทั้ง 7 )

 

อ๊ามบางเหนียว ( ต่าวโบ้กี-ออง , มูลนิธิเทพราศี )

15.00 น. ประกอบพิธีโข้กุ้น ( พิธีเลี้ยงอาหารทหารที่รักษาศาลเจ้า )

20.00 น. ประกอบพิธีขึ้นบันไดมีด

 

อ๊ามบ้านท่าเรือ

20.00 น. ประกอบพิธีป้ายชิดแซ ( พิธีบวงสรวงดาวประจำวันทั้ง 7 )

20.45 น. ประกอบพิธีอาบน้ำมัน และพิธีผูกข้อมือเด็ก

 

อ๊ามซุ่ยบุ่นต๋อง ( หล่อโรง )

15.00 น. ประกอบพิธีซงเก้ง ( สวดมนต์ ) และทักส่อ (( การอ่านรายชื่อผู้เข้าร่วมกินผัก )

21.00 น. ประกอบพิธีป้ายชิดแซ ( พิธีบวงสรวงดาวประจำวันทั้ง 7 )

 

อ๊ามหลิมฮู้ ไท้ซู ( สามกอง )

05.30 น. ประกอบพิธีซงเก้ง ( สวดมนต์ ) และทักส่อ (( การอ่านรายชื่อผู้เข้าร่วมกินผัก )

15.09 น. ประกอบพิธีโข้กุ้น ( พิธีเลี้ยงอาหารทหารที่รักษาศาลเจ้า )

18.00 น. ประกอบพิธีซงเก้ง ( สวดมนต์ ) และทักส่อ (( การอ่านรายชื่อผู้เข้าร่วมกินผัก )

20.00 น. ประกอบพิธีขึ้นบันไดมีด

 

อ๊ามสามอ๋องฮู้ ( เชิงทะเล )

15.00 น. ประกอบพิธีโข้กุ้น ( พิธีเลี้ยงอาหารทหารที่รักษาศาลเจ้า )

19.59 น. ประกอบพิธีขึ้นบันไดมีด

23.00 น. ประกอบพิธีซงเก้ง ( สวดมนต์ ) และทักส่อ ( การอ่านรายชื่อผู้เข้าร่วมกินผัก )

 

อ๊ามยกเค่เก้ง ( จอซูก้ง ซอยพะเนียง )

20.00 น. ประกอบพิธีป้ายชิดแซ ( พิธีบวงสรวงดาวประจำวันทั้ง 7 )

 

อ๊ามกวนเต้กุ้น ( สะปำ )

20.00 น. ประกอบพิธีป้ายชิดแซ ( พิธีบวงสรวงดาวประจำวันทั้ง 7 )

20.00 น. พิธีเดินสะพานตะปู

 

อ๊ามซำไป่กอง ( บางคู )

18.00 น. ประกอบพิธีซงเก้ง ( สวดมนต์ ) และทักส่อ ( การอ่านรายชื่อผู้เข้าร่วมกินผัก )

20.45 น. ประกอบพิธีขึ้นบันไดมีด

 

อ๊ามเจ่งอ๋อง ( ตรงกันข้ามโรงพยาบาลวชิระ )

15.45 น. ประกอบพิธีโข้กุ้น ( พิธีเลี้ยงอาหารทหารที่รักษาศาลเจ้า )

20.00 น. ประกอบพิธีโก้ยห่าน ( พิธีสะเดาะเคราะห์ )

 

อ๊ามเต้กุ๊นไต่เต่ ( บ้านป่าสัก )

15.00 น. ประกอบพิธีโข้กุ้น ( พิธีเลี้ยงอาหารทหารที่รักษาศาลเจ้า )

19.00 น. ประกอบพิธีซงเก้ง ( สวดมนต์ ) และทักส่อ ( การอ่านรายชื่อผู้เข้าร่วมกินผัก )

20.30 น. ประกอบพิธีอาบน้ำมัน

 

อ๊ามกิ๊มซืออ๋องเก้ง ( บ้านดอน )

07.00 น. ประกอบพิธีอิ้วเก้ง ( พิธีแห่บริเวณบ้านดอน บ้านเคียน บ้านสาคู บ้านในยาง สนามบิน เมืองใหม่ )

20.00 น. ประกอบพิธีซงเก้ง ( สวดมนต์ ) และทักส่อ ( การอ่านรายชื่อผู้เข้าร่วมกินผัก )

TOP

 


วันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม 2550

 

หล่ายถู่ต่าวโบ้เก๊ง ( ศาลเจ้ากะทู้ )

05.00 น. ประกอบพิธีซงเก้ง ( สวดมนต์ ) และทักส่อ (( การอ่านรายชื่อผู้เข้าร่วมกินผัก )

07.00 น. ประกอบพิธีอิ้วเก้ง ( พิธีแห่พระรอบตัวเมือง )

12.30 น. ประกอบพิธีซงเก้ง ( สวดมนต์ ) และทักส่อ (( การอ่านรายชื่อผู้เข้าร่วมกินผัก )

16.00 น. ประกอบพิธีโข้กุ้น ( พิธีเลี้ยงอาหารทหารที่รักษาศาลเจ้า )

20.00 น. ประกอบพิธีปัวะโป้ยเถ้าแก่-ลอจู้ ( พิธีเสี่ยงทายเพื่อเลือกหาผู้ช่วยเหลือรับใช้พระในงานประเพณีถือศีลกินผักปีต่อไป )

 

อ๊ามจุ้ยตุ่ย ( ศาลเจ้าจุ้ยตุ่ยเต้าโบ้เก้ง )

20.09 น. ประกอบพิธีโก้ยห่าน ( พิธีสะเดาะเคราะห์ )

 

อ๊ามบางเหนียว ( ต่าวโบ้กี-ออง , มูลนิธิเทพราศี )

15.00 น. ประกอบพิธีโข้กุ้น ( พิธีเลี้ยงอาหารทหารที่รักษาศาลเจ้า )

20.00 น. ประกอบพิธีโก้ยโห้ย ( พิธีลุยไฟ )

 

อ๊ามบ้านท่าเรือ

18.30 น. ประกอบพิธีอิ้วเก้ง ( พิธีแห่พระในเขตอ.ถลาง )

 

อ๊ามซุ่ยบุ่นต๋อง ( หล่อโรง )

20.00 น. ประกอบพิธีซงเก้ง ( สวดมนต์ ) และทักส่อ (( การอ่านรายชื่อผู้เข้าร่วมกินผัก )

24.00 น. ประกอบพิธีเก้งเต๋ ( ถวายบวงสรวง )

 

อ๊ามหลิมฮู้ ไท้ซู ( สามกอง )

05.00 น. ประกอบพิธีซงเก้ง ( สวดมนต์ ) และทักส่อ (( การอ่านรายชื่อผู้เข้าร่วมกินผัก )

15.09 น. ประกอบพิธีโข้กุ้น ( พิธีเลี้ยงอาหารทหารที่รักษาศาลเจ้า )

18.00 น. ประกอบพิธีซงเก้ง ( สวดมนต์ ) และทักส่อ (( การอ่านรายชื่อผู้เข้าร่วมกินผัก )

20.00 น. ประกอบพิธีโก้ยโห้ย ( พิธีลุยไฟ )

 

อ๊ามสามอ๋องฮู้ ( เชิงทะเล )

15.00 น. ประกอบพิธีโข้กุ้น ( พิธีเลี้ยงอาหารทหารที่รักษาศาลเจ้า )

20.09 น. ประกอบพิธีโก้ยโห้ย ( พิธีลุยไฟ )

21.30 น. ประกอบพิธีซงเก้ง ( สวดมนต์ ) และทักส่อ (( การอ่านรายชื่อผู้เข้าร่วมกินผัก )

 

อ๊ามยกเค่เก้ง ( จอซูก้ง ซอยพะเนียง )

07.00 น. ประกอบพิธีอิ้วเก้ง ( พิธีแห่พระรอบตัวเมือง )

 

อ๊ามซำไป่กอง ( บางคู )

18.00 น. ประกอบพิธีซงเก้ง ( สวดมนต์ ) และทักส่อ (( การอ่านรายชื่อผู้เข้าร่วมกินผัก )

22.30 น. ประกอบพิธีโก้ยโห้ย ( พิธีลุยไฟ )

 

อ๊ามเจ่งอ๋อง ( ตรงกันข้ามโรงพยาบาลวชิระ )

15.45 น. ประกอบพิธีโข้กุ้น ( พิธีเลี้ยงอาหารทหารที่รักษาศาลเจ้า )

20.00 น. ประกอบพิธีขึ้นบันไดมีด

 

อ๊ามเต้กุ๊นไต่เต่ ( บ้านป่าสัก )

15.00 น. ประกอบพิธีโข้กุ้น ( พิธีเลี้ยงอาหารทหารที่รักษาศาลเจ้า )

19.00 น. ประกอบพิธีซงเก้ง ( สวดมนต์ ) และทักส่อ (( การอ่านรายชื่อผู้เข้าร่วมกินผัก )

20.00 น. ประกอบพิธีลุยไฟ

 

อ๊ามกิ๊มซืออ๋องเก้ง ( บ้านดอน )

20.00 น. ประกอบพิธีโก้ยโห้ย ( พิธีลุยไฟ )

21.30 น. ประกอบพิธีซงเก้ง ( สวดมนต์ ) และทักส่อ (( การอ่านรายชื่อผู้เข้าร่วมกินผัก )

TOP

 


วันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2550

 

หล่ายถู่ต่าวโบ้เก๊ง ( ศาลเจ้ากะทู้ )

05.00 น. ประกอบพิธีซงเก้ง ( สวดมนต์ ) และทักส่อ (( การอ่านรายชื่อผู้เข้าร่วมกินผัก )

15.00 น. ประกอบพิธีโก้ยโห้ย ( พิธีลุยไฟ ) หน้าศาลเจ้า

16.00 น. ประกอบพิธีโข้กุ้น ( พิธีเลี้ยงอาหารทหารที่รักษาศาลเจ้า )

18.00 น. ประกอบพิธีซงเก้ง ( สวดมนต์ ) และทักส่อ (( การอ่านรายชื่อผู้เข้าร่วมกินผัก )

19.30 น. ประกอบพิธีโก้ยห่าน ( สะเดาะเคราะห์ )

24.00 น. ประกอบพิธีส่งองค์หยกฮ๋องซงเต่ ( พระอิศวร ) และองค์กิ๊วฮ๋องไต่เต่ ( ผู้เป็นใหญ่ทั้งเก้า/จักรพรรดิ )

 

อ๊ามจุ้ยตุ่ย ( ศาลเจ้าจุ้ยตุ่ยเต้าโบ้เก้ง )

15.09 น. ประกอบพิธีโข้กุ้น ( พิธีเลี้ยงอาหารทหารที่รักษาศาลเจ้า )

23.09 น. ประกอบพิธีส่งองค์หยกฮ๋องซงเต่ ( พระอิศวร )

23.45 น. ประกอบพิธีส่งองค์กิ๊วฮ๋องไต่เต่ ( ผู้เป็นใหญ่ทั้งเก้า/จักรพรรดิ ) ณ สะพานหิน

 

อ๊ามบางเหนียว ( ต่าวโบ้กี-ออง , มูลนิธิเทพราศี )

15.00 น. ประกอบพิธีโข้กุ้น ( พิธีเลี้ยงอาหารทหารที่รักษาศาลเจ้า )

17.00 น. ประกอบพิธีโก้ยห่าน ( สะเดาะเคราะห์ )

22.00 น. ประกอบพิธีส่งองค์หยกฮ๋องซงเต่ ( พระอิศวร ) และองค์กิ๊วฮ๋องไต่เต่ ( ผู้เป็นใหญ่ทั้งเก้า/จักรพรรดิ )

 

อ๊ามบ้านท่าเรือ

17.30 น. ประกอบพิธีโข้กุ้น ( พิธีเลี้ยงอาหารทหารที่รักษาศาลเจ้า )

20.00 น. ประกอบพิธีโก้ยห่าน ( สะเดาะเคราะห์ )

 

อ๊ามซุ่ยบุ่นต๋อง ( หล่อโรง )

07.00 น. ประกอบพิธีอิ้วเก้ง ( พิธีแห่พระรอบตัวเมือง )

20.00 น. ประกอบพิธีซงเก้ง ( สวดมนต์ ) และทักส่อ (( การอ่านรายชื่อผู้เข้าร่วมกินผัก )

21.00 น. ประกอบพิธีโก้ยห่าน ( สะเดาะเคราะห์ )

24.00 น. ประกอบพิธีส่งองค์หยกฮ๋องซงเต่ ( พระอิศวร ) และองค์กิ๊วฮ๋องไต่เต่ ( ผู้เป็นใหญ่ทั้งเก้า/จักรพรรดิ )

 

อ๊ามหลิมฮู้ ไท้ซู ( สามกอง )

05.30 น. ประกอบพิธีซงเก้ง ( สวดมนต์ ) และทักส่อ (( การอ่านรายชื่อผู้เข้าร่วมกินผัก )

15.09 น. ประกอบพิธีโข้กุ้น ( พิธีเลี้ยงอาหารทหารที่รักษาศาลเจ้า )

19.00 น. ประกอบพิธีโก้ยห่าน ( สะเดาะเคราะห์ )

23.09 น. ประกอบพิธีส่งองค์หยกฮ๋องซงเต่ ( พระอิศวร )

24.00 น. ประกอบพิธีส่งองค์กิ๊วฮ๋องไต่เต่ ( ผู้เป็นใหญ่ทั้งเก้า/จักรพรรดิ ) ณ สะพานหิน

 

อ๊ามสามอ๋องฮู้ ( เชิงทะเล )

05.30 น. ประกอบพิธีซงเก้ง ( สวดมนต์ ) และทักส่อ (( การอ่านรายชื่อผู้เข้าร่วมกินผัก )

15.00 น. ประกอบพิธีโข้กุ้น ( พิธีเลี้ยงอาหารทหารที่รักษาศาลเจ้า )

18.30 น. ประกอบพิธีโก้ยห่าน ( สะเดาะเคราะห์ )

21.30 น. ประกอบพิธีส่งองค์หยกฮ๋องซงเต่ ( พระอิศวร )

22.09 น. ประกอบพิธีส่งองค์กิ๊วฮ๋องไต่เต่ ( ผู้เป็นใหญ่ทั้งเก้า/จักรพรรดิ์ ) ณ หาดสุรินทร์

 

อ๊ามยกเค่เก้ง ( จอซูก้ง ซอยพะเนียง )

07.30 น. ประกอบพิธีซงเก้ง ( สวดมนต์ ) และทักส่อ (( การอ่านรายชื่อผู้เข้าร่วมกินผัก )

15.30 น. ประกอบพิธีโข้กุ้น ( พิธีเลี้ยงอาหารทหารที่รักษาศาลเจ้า )

20.00 น. ประกอบพิธีโก้ยห่าน ( สะเดาะเคราะห์ )

22.30 น. ประกอบพิธีส่งองค์หยกฮ๋องซงเต่ ( พระอิศวร )

24.00 น. ประกอบพิธีส่งองค์กิ๊วฮ๋องไต่เต่ ( ผู้เป็นใหญ่ทั้งเก้า/จักรพรรดิ์ )

 

อ๊ามกวนเต้กุ้น ( สะปำ )

19.45 น. ประกอบพิธีโก้ยห่าน ( สะเดาะเคราะห์ )

22.45 น. ประกอบพิธีส่งองค์หยกฮ๋องซงเต่ ( พระอิศวร ) และองค์กิ๊วฮ๋องไต่เต่ ( ผู้เป็นใหญ่ทั้งเก้า/จักรพรรดิ )

 

อ๊ามซำไป่กอง ( บางคู )

15.00 น. ประกอบพิธีอิ้วเก้ง ( พิธีแห่พระรอบตัวเมือง ) บริเวณบ้านสะปำ และบางคู

16.00 น. ประกอบพิธีโข้กุ้น ( พิธีเลี้ยงอาหารทหารที่รักษาศาลเจ้า )

21.00 น. ประกอบพิธีโก้ยห่าน ( สะเดาะเคราะห์ )

23.00 น. ประกอบพิธีส่งองค์หยกฮ๋องซงเต่ ( พระอิศวร ) และองค์กิ๊วฮ๋องไต่เต่ ( ผู้เป็นใหญ่ทั้งเก้า/จักรพรรดิ )

 

อ๊ามเจ่งอ๋อง ( ตรงกันข้ามโรงพยาบาลวชิระ )

15.45 น. ประกอบพิธีโข้กุ้น ( พิธีเลี้ยงอาหารทหารที่รักษาศาลเจ้า )

23.30 น. ประกอบพิธีส่งองค์หยกฮ๋องซงเต่ ( พระอิศวร ) และองค์กิ๊วฮ๋องไต่เต่ ( ผู้เป็นใหญ่ทั้งเก้า/จักรพรรดิ )

 

อ๊ามเต้กุ๊นไต่เต่ ( บ้านป่าสัก )

15.00 น. ประกอบพิธีโข้กุ้น ( พิธีเลี้ยงอาหารทหารที่รักษาศาลเจ้า )

18.00 น. ประกอบพิธีโก้ยห่าน ( สะเดาะเคราะห์ )

20.00 น. ประกอบพิธีซงเก้ง ( สวดมนต์ ) และทักส่อ (( การอ่านรายชื่อผู้เข้าร่วมกินผัก )

23.15 น. ประกอบพิธีส่งองค์หยกฮ๋องซงเต่ ( พระอิศวร )

24.15 น. ประกอบพิธีส่งองค์กิ๊วฮ๋องไต่เต่ ( ผู้เป็นใหญ่ทั้งเก้า/จักรพรรดิ )

 

อ๊ามกิ๊มซืออ๋องเก้ง ( บ้านดอน )

15.00 น. ประกอบพิธีโข้กุ้น ( พิธีเลี้ยงอาหารทหารที่รักษาศาลเจ้า )

20.00 น. ประกอบพิธีโก้ยห่าน ( สะเดาะเคราะห์ )

21.00 น. ประกอบพิธีซงเก้ง ( สวดมนต์ ) และทักส่อ (( การอ่านรายชื่อผู้เข้าร่วมกินผัก )

22.45 น. ประกอบพิธีส่งองค์หยกฮ๋องซงเต่ ( พระอิศวร ) และองค์กิ๊วฮ๋องไต่เต่ ( ผู้เป็นใหญ่ทั้งเก้า/จักรพรรดิ )

TOP

 


วันเสาร์ที่ 20 ตุลาคม 2550

 

หล่ายถู่ต่าวโบ้เก๊ง ( ศาลเจ้ากะทู้ )

17.00 น. ประกอบพิธีลงเสาโก้เต้ง

17.30 น. ประกอบพิธีชิวกุ้น ( พิธีเรียกทหารกลับ )

 

อ๊ามจุ้ยตุ่ย ( ศาลเจ้าจุ้ยตุ่ยเต้าโบ้เก้ง )

17.09 น. ประกอบพิธีลงเสาโก้เต้ง

อ๊ามบางเหนียว ( ต่าวโบ้กี-ออง , มูลนิธิเทพราศี )

15.00 น. ประกอบพิธีโข้กุ้น ( พิธีเลี้ยงอาหารทหารที่รักษาศาลเจ้า )

17.00 น. ประกอบพิธีลงเสาโก้เต้ง

 

อ๊ามบ้านท่าเรือ

15.30 น. ประกอบพิธีโข้กุ้น ( พิธีเลี้ยงอาหารทหารที่รักษาศาลเจ้า )

16.45 น. ประกอบพิธีลงเสาโก้เต้ง

 

อ๊ามซุ่ยบุ่นต๋อง ( หล่อโรง )

15.30 น. ประกอบพิธีโข้กุ้น ( พิธีเลี้ยงอาหารทหารที่รักษาศาลเจ้า )

17.00 น. ประกอบพิธีลงเสาโก้เต้ง

 

อ๊ามสามอ๋องฮู้ ( เชิงทะเล )

16.00 น. ประกอบพิธีโข้กุ้น ( พิธีเลี้ยงอาหารทหารที่รักษาศาลเจ้า )

16.45 น. ประกอบพิธีลงเสาโก้เต้ง

 

อ๊ามยกเค่เก้ง ( จอซูก้ง ซอยพะเนียง )

16.00 น. ประกอบพิธีลงเสาโก้เต้ง

 

อ๊ามกวนเต้กุ้น ( สะปำ )

15.45 น. ประกอบพิธีโข้กุ้น ( พิธีเลี้ยงอาหารทหารที่รักษาศาลเจ้า )

17.45 น. ประกอบพิธีลงเสาโก้เต้ง

 

อ๊ามซำไป่กอง ( บางคู )

16.45 น. ประกอบพิธีลงเสาโก้เต้ง

 

อ๊ามเจ่งอ๋อง ( ตรงกันข้ามโรงพยาบาลวชิระ )

17.00 น. ประกอบพิธีลงเสาโก้เต้ง

 

อ๊ามเต้กุ๊นไต่เต่ ( บ้านป่าสัก )

16.30 น. ประกอบพิธีโข้กุ้น ( พิธีเลี้ยงอาหารทหารที่รักษาศาลเจ้า )

17.15 น. ประกอบพิธีลงเสาโก้เต้ง

 

อ๊ามกิ๊มซืออ๋องเก้ง ( บ้านดอน )

15.00 น. ประกอบพิธีโข้กุ้น ( พิธีเลี้ยงอาหารทหารที่รักษาศาลเจ้า )

17.20 น. ประกอบพิธีลงเสาโก้เต้ง

TOP

ข้อมูลเพิ่มเติม ศาลเจ้าในจังหวัดภูเก็ต

กำหนดการขบวนแห่

วันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม 2550

 • อ๊ามกวนเต้กุ้น ( สะปำ )

วันอาทิตย์ที่ 14 ตุลาคม 2550

 • อ๊ามหลิมฮู้ ไท้ซู ( สามกอง )

วันจันทร์ที่ 15 ตุลาคม 2550

 • หล่ายถู่ต่าวโบ้เก๊ง ( ศาลเจ้ากะทู้ ) ( ในตัวเมืองหาดป่าตอง )
 • อ๊ามบ้านท่าเรือ
 • อ๊ามเจ่งอ๋อง ( ตรงกันข้ามโรงพยาบาลวชิระ )
 • อ๊ามเต้กุ๊นไต่เต่ ( บ้านป่าสัก ) ( ในบ้านป่าสัก-ตลาดบ้านดอน )

วันอังคารที่ 16 ตุลาคม 2550

 • อ๊ามบางเหนียว ( ต่าวโบ้กี-ออง , มูลนิธิเทพราศี )
 • อ๊ามสามอ๋องฮู้ ( เชิงทะเล ) ( ในเขตอำเภอถลาง )
 • อ๊ามกิ๊มซืออ๋องเก้ง ( บ้านดอน ) ( บ้านไม้ขาว )

วันพุธที่ 17 ตุลาคม 2550

 • อ๊ามจุ้ยตุ่ย ( ศาลเจ้าจุ้ยตุ่ยเต้าโบ้เก้ง )
 • อ๊ามกิ๊มซืออ๋องเก้ง ( ในบ้านดอน บ้านเคียน บ้านสาคู บ้านในยาง สนามบิน เมืองใหม่ )

วันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม 2550

 • หล่ายถู่ต่าวโบ้เก๊ง ( ศาลเจ้ากะทู้ )
 • อ๊ามบ้านท่าเรือ ( ในเขตอำเภอถลาง )
 • อ๊ามยกเค่เก้ง ( จอซูก้ง ซอยพะเนียง )

วันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2550

 • อ๊ามซุ่ยบุ่นต๋อง ( หล่อโรง )
 • อ๊ามซำไป่กอง ( บางคู ) ( บ้านสะปำ และบางคู )

แผนที่แสดงเส้นทางขบวนแห่

Bang Neow Shrine to Saphan Hin
Saphan Hin to Bang Neow Shrine
Samkong Shrine to Saphan Hin
Saphan Hin to Samkong Shrine
Jeng Ong Shrine to Saphan Hin
Saphan Hin to Jeng Ong Shrine
Sapam Shrine to Saphan Hin
Jui Tui Shrine to Saphan Hin
Saphan Hin to Jui Tui Shrine
Sui Boon Tong to Saphan Hin
Saphan Hin to Sui Boon Tong
Kathu Shrine to Saphan Hin
Saphan Hin to Kathu Shrine
Tha Rue Shrine to Saphan Hin

TOP

Send us your pr-new at info@guidevision.com

Advertisement