รากฟันเทียม

engEnglishthaiไทย
Browse by alphabet
Browse by location
Phuket special directory
Phuket newsletter
Get special directory info, exclusive to you.
We value your privacy

HomeWellness › Dental Implants
รากฟันเทียม

หากคุณเป็นคนหนึ่งที่มีปัญหากับฟันปลอม ลองพิจารณาวิธีใหม่ที่ได้รับการพิสูจน์แล้วจะดีกว่าไหม เราเชื่อว่า รากฟันเทียมช่วยคุณได้ มาดูกันว่ามันจะช่วยคุณได้อย่างไร

เหตุผลส่วนใหญ่ที่คนทั่วไปหันมาพึ่งพารากฟันเทียม ก็เพราะปัญหาที่เกิดจากการใส่ฟันปลอมทำให้พวกเขาประสบความยากลำบากในการบดเคี้ยว และสูญเสียความมั่นใจในเวลาสนทนาหรือเวลารับประทานอาหารไป หลายคนพบว่ารากฟันเทียมเป็นหนทางแก้ปัญหาที่น่าพึงพอใจกว่า สำหรับฟันแท้ที่สูญเสียไป เพราะรากฟันเทียมทำให้ความมั่นใจของพวกเขากลับมาอีกครั้งเวลายิ้ม มันมากกว่าที่วิธีการแบบเก่าๆ จะให้ได้

Dental Implants


รากฟันเทียมคืออะไร

รากฟันเทียม คือ รากฟันที่ทำจากโลหะ เพื่อใช้ทดแทนส่วนที่เป็นรากฟันของฟันธรรมชาติ ที่สูญเสียไป โดยรากฟันเทียมนี้จะดูเหมือนและให้ความรู้สึกใกล้เคียงฟันธรรมชาติที่สุด เมื่อจำแนกโดยดูจากกระบวนการแล้ว การปลูกรากฟันเทียมจัดเป็นศาสตร์ทางด้านทันตกรรมประดิษฐ์ และยังถือว่าเป็นการทันตกรรมเพื่อความงามได้เช่นกันรากฟันเทียมทำงานอย่างไร

ทันตแพทย์จะทำการฝังรากฟันเทียม (ที่ถูกออกแบบให้มีลักษณะเหมือนสกรู) ลงบนกระดูกรองรับฟัน ซึ่งจะสร้างพื้นฐานที่มั่นคงให้แก่ฟันที่ใช้ทดแทนฟันที่สูญเสียไป ( อาจเป็นครอบฟันสะพานฟัน หรือแผงฟันปลอมแบบถอดออกได้) โดยมากรากฟันเทียมจะทำจากโลหะไทเทเนียม ซึ่งสามารถเข้าดีกับเนื้อเยื่อและกระดูกของร่างกายเป็นอย่างดี โดยรากฟันเทียมนี้จะถูกนำมาใช้ร่วมกับฟันปลอม


Dental Implants


รากฟันเทียมอยู่ได้นานแค่ไหน

การฝังรากฟังเทียมเป็นวิธีที่ทันตแพทย์ใช้ทดแทนรากฟันธรรมชาติมานานกว่า 30 ปีแล้ว รากฟันเทียมที่ทำจากไทเทเนียมนั้นมีความคงทนมาก อย่างไรก็ดี อายุการใช้งานของรากฟันเทียมนั้นขึ้นอยู่กับการดูแลรักษาความสะอาดในช่องปาก รากฟันเทียมก็คล้ายกับรากฟันธรรมชาติ ที่จะได้รับความเสียหายจากการกระทบกระทั่ง หรือการเกิดโรคเหงือกอักเสบได้ หากไม่ดูแลรักษาให้ดี การดูแลรักษาก็เช่นเดียวกัน คือต้องหมั่นแปรงฟันทำความสะอาด ร่วมกับการใช้ไหมขัดฟัน และเข้ารับการตรวจสภาพฟันกับทันตแพทย์อยู่เสมอๆ

การปลูกรากฟันเทียมได้รับการยอมรับว่าเป็นวิธีทีมีประสิทธิผล และคงทนที่สุดในหมู่วิธีที่ใช้ทดแทนฟันที่สูญเสียไปทั้งหมด นอกจากนี้ ในหลายๆ กรณียังพบว่าการปลูกรากฟันเทียมนั้นเป็นทางออกเดียวของการรักษา ที่จะคงความสามารถที่สำคัญของฟันและโครงสร้างรองรับอื่นๆ ได้

 


Dental Implants

การปลูกรากฟันเทียมจะใช้เพื่อ

  • ทดแทนฟันหนึ่งหรือหลายซีโดยไม่ให้มีผลกระทบกับฟันซี่ข้างเคียง

  • เป็นหลักยึดให้กับสะพานฟันเพื่อลดการใส่ฟันปลอมบางส่วนชนิดถอดได้

  • เป็นหลักยึดให้กับฟันปลอมเพื่อให้การใส่ฟันปลอมมีความมั่นคงขึ้น

  • แก้ไขปัญหาสุขภาพฟันโดยรวม

  • พัฒนาบุคลิกภาพและความมั่นใจ

คุณเหมาะสมที่จะการปลูกรากฟันเทียมหรือไม่

คนไข้ที่จะเข้ารับการปลูกรากฟันเทียม จะต้องมีสุขภาพเหงือกที่ดี และมีปริมาณกระดูกในบริเวณขากรรไกรที่เพียงพอเพื่อรองรับรากฟันเทียม อย่างไรก็ตาม คนไข้จะถูกประเมินจากทันตแพทย์แพทย์อย่างละเอียด เพื่อที่จะให้คำปรึกษาและบอกว่าการปลูกรากฟันเทียมนั้นเหมาะกับคุณหรือไม่

การปลูกรากฟันเทียมนั้นสามารถทำได้ในผู้ใหญ่เกือบทุกคน ยกเว้นเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปีที่ขากรรไกรยังไม่เติบโตเต็มที่ และผู้ป่วยบางประเภท เช่น ผู้ป่วยเบาหวานที่ไม่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลได้, ผู้ป่วยโรคมะเร็ง หรือโรคเหงือก ซึ่งอาจต้องการการรักษาเพิ่มเติมก่อนที่จะทำการปลูกรากฟันเทียมได้

ถ้าจะปลูกรากฟันเทียมควรเตรียมตัวอย่างไร

ดังได้กล่าวไปแล้วข้างต้น การจะเข้ารับการรักษา ผู้ป่วยจะต้องผ่านการประเมินจากทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอย่างละเอียด อาจรวมไปถึงการเอ็กซเรย์ และการทำแบบฟันด้วย หากคุณอยู่ในระหว่างการรักษาพยาบาล ควรให้แน่ใจว่าคุณได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับโรค การรักษา ยา รวมไปถึงอาหารเสริมต่างๆ ที่ใช้อยู่ กับทันตแพทย์อย่างละเอียด ทั้งนี้การวางแผนการรักษาจะต้องทำอย่างระมัดระวัง และอาจเกี่ยวข้องกับการทันตกรรมและทันตแพทย์หลายสาขา ได้แก่ ศัลยแพทย์ช่องปาก ทันตแพทย์ปริทันต์ และทันตแพทย์ทันตกรรมประดิษฐ์

โปรดจำไว้ว่า การปลูกรากฟันเทียมในผู้ป่วยที่กำลังใช้ยากดภูมิคุ้มกัน หรือสูบบุหรี่นั้น มีความเป็นไปได้สูงที่จะไม่ประสบผลสำเร็จ นอกจากนี้ พึงระลึกไว้ว่า การปลูกรากฟันเทียมถือเป็นการทำศัลยกรรมในช่องปากชนิดหนึ่ง ดังนั้นคุณควรมั่นใจว่าทันตแพทย์ที่ทำการรักษาให้คุณนั้น มีความความชำนาญและมีประสบการณ์มากพอสำหรับการรักษาที่มีความละเอียดอ่อนเช่นนี้

หากมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามประการใดเกี่ยวกับการปลูกรากฟันเทียม คุณสามารถเข้ารับคำปรึกษาจากทัตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญได้ที่ ภูเก็ตอินเตอร์เนชั่นแนลเดนทัลเซ็นเตอร์ หมายเลขโทรศัพท์ 076 249386-7

www.dentist-phuket.com


Go to top Go to top

Advertisement