โครงการ การกุศล ณ โรงเรียนบ้านพรุจำปา อำเภอถลาง

engEnglishthaiไทย
Browse by alphabet
Browse by location
Phuket special directory
Phuket newsletter
Get special directory info, exclusive to you.
We value your privacy

HomeSociety The Soi Dog
มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย โรงพยาบาลสัตว์ หาดไม้ขาว


มารู้จักกับ “มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย”


มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย เป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นโดยไม่หวังผลกำไร โดยกลุ่มอาสาสมัคร ที่มีจุดประสงค์เพื่อลดจำนวน สุนัขและแมวจรจัด รวมถึงการผ่าตัดทำหมัน และพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของชีวิตสัตว์เหล่านี้ให้ดีขึ้น มูลนิธิฯ ตั้งอยู่บริเวณหาดไม้ขาว ภายในเป็นทั้งโรงพยาบาลสัตว์ ศูนย์การศึกษา และที่อยู่สำหรับสุนัขอีกประมาณ 250 ตัว ที่เป็นเหยื่อของการถูกทารุณกรรมทางสัตว์ และเป็นสุนัขที่ไร้ที่อยู่ มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย รวบรวมเงินทุกบาททุกสตางค์ เพื่อการช่วยเหลือสัตว์เหล่านี้ ทีมอาสาสมัครเป็นผู้จัดการเรื่องของเงินที่ใช้ในการจัดตั้งมูลนิธิฯ แต่ในการช่วยเหลือสังคม จำเป็นต้องหาเงินมาสนับสนุนมูลนิธิฯ ทางมูลนิธิฯ ยินดีรับการบริจาคจากทุกท่าน

The Soi Dog

โปรแกรมการบริจาคของ มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย

การผ่าตัดทำหมัน
เมื่อปลายเดือนเมษายน พ.ศ. 2551 ที่ผ่านมา เฉพาะในเขตจังหวัดภูเก็ต มีสัตว์ที่ต้องทำการผ่าตัดหมันกว่า 18,000 ตัว ในจำนวนนี้ได้รวมถึงสุนัข 14,000 ตัวแล้ว ซึ่งทำให้เห็นว่ามากกว่า 75% ของจำนวนสุนัขที่ผ่านการทำหมัน จะทำให้จำนวนของสัตว์เหล่านี้ลดลงได้ ขณะนี้ ทางมูลนิธิฯ ใกล้ประสบผลสำเร็จในโครงการผ่าตัดทำหมันให้กับสัตว์เหล่านี้แล้ว แต่ยังคงต้องการการบริจาคจากผู้มีน้ำใจ เพื่อที่จะสานต่องานชิ้นนี้ให้ลุล่วงไปด้วยดี เพราะไม่ใช่เพียงแต่จะเกิดประโยชน์ต่อสุนัขเท่านั้น แต่จะส่งผลดีต่อภาพลักษณ์ของจังหวัดภูเก็ตอีกทางหนึ่ง

การดูแล
มูลนิธิฯ จะทำการดูแลรักษาสัตว์ที่ป่วยและได้รับบาดเจ็บ หรือเป็นสัตว์ที่ไม่ได้รับการดูแลรักษาจากสัตวแพทย์ เพื่อป้องกันความเจ็บป่วยและการแพร่กระจายของโรคที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งรวมถึงในการเกิดกรณีฉุกเฉินจากส่วนกลาง แต่สามารถทำได้เพียงแค่การรับบริจาคเท่านั้น ถึงแม้ว่าทางมูลนิธิเพื่อสุนัขในซอยยังได้รับเงินสนับสนุนจากภาครัฐแต่อย่างใด แต่จังหวัดภูเก็ต จัดว่าเป็นเขตปลอดเชื้อพิษสุนัขบ้าแห่งแรกในประเทศไทย วัคซีนของทางมูลนิธิฯ ที่ฉีดให้กับสุนัขจรจัด สามารถป้องกันโรคและมีประสิทธิภาพในการป้องกันโรคได้ดี

การรับบริจาคอาหาร

มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย ขอแสดงความรำลึกถึงคุณ Leone Cosens ผู้ซึ่งเสียชีวิตจากเหตุการณ์คลื่นยักษ์สึนามิ เมื่อปี พ.ศ. 2547 โดยก่อนหน้านี้ เขาเคยเป็นอาสาสมัครให้กับทางมูลนิธิฯ และได้ดูแลสัตว์กว่า 100 ตัว บริเวณทางตอนใต้ของเกาะภูเก็ต ในแต่ละสัปดาห์ ทางมูลนิธิฯ ให้อาหารกับสัตว์เหล่านี้เกือบ 2,000 กิโลกรัม ตามบริเวณวัดและสถานที่อื่นๆ การให้อาหารกับสัตว์เหล่านี้ ทำให้พวกมันไม่ต้องย้ายที่อยู่ไปแสวงหาอาหารตามท้องถนน ที่อาจทำให้สัตว์อาจประสบอุบัติเหตุได้

คุณก็สามารถช่วยเราได้…

มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย เป็นองค์กรที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางทั่วโลก และเคยได้รับรางวัลต่างๆ มากมาย รวมถึงรางวัลจากสมาคมมนุษย ธรรมสากล “Asian of the Year” จากประเทศสิงคโปร์ ที่ได้รับไปเมื่อเร็วๆ นี้ รับรางวัลโดยหนึ่งในสมาชิกผู้ก่อตั้ง

การได้รับการสนับสนุนการทำงานของมูลนิธิ จาก สมาคมพิทักษ์สัตว์โลก ที่ทางมูลนิธิได้เข้าเป็นสมาชิกไว้ ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมูลนิธิ แห่งประเทศไทย โดยมีประธานมูลนิธิ คือ นายแพทย์ประสิทธิ์ โกยศิริพงศ์

เพื่อการแก้ไขปัญหาของสุนัขจรจัดในจังหวัดภูเก็ตให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ยังคงต้องการเงินทุนอีกมากเพื่อการปฏิบัติงานให้สำเร็จ ลุล่วงไปได้ด้วยดี ขณะนี้ ทางมูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย ได้ขยายพื้นที่การทำงานครอบคลุมในหลายพื้นที่ เช่น บริเวณเขาหลักและเกาะ ลันตา โดยพื้นทีดังกล่าวมีความต้องการความช่วยเหลือจากมูลนิธิฯ แม้ว่าคุณไม่ได้เป็นคนรักสัตว์ แต่คุณก็สามารถช่วยเหลือการ ทำงานของทางมูลนิธิฯ ได้เช่นกัน เพื่อลดจำนวนสัตว์จรจัดตามท้องถนนและชายหาดให้น้อยลง โดยการช่วยให้สัตว์ให้ไม่ต้องทนทุกข์ทรมานจากโรค หรืออาการบาดเจ็บที่เรื้อรังด้วยวิธีการฆ่านั้น จะไม่มีทางเกิดขึ้นในประเทศไทย ยกเว้นในกรณีที่จำเป็นจริงๆ จึงทำให้เป็นการทำงานที่กลายเป็นความประทับใจที่เกิดขึ้นกับทางมูลนิธิฯ คุณสามารถบริจาคเงินผ่านทางบัญชีธนาคาร ตามชื่อบัญชีด้านล่าง

ชื่อบัญชี: มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเชิงทะเล
เลขที่บัญชี: 706-2-28385-8 (กรุณาแจ้งผ่านทาง info@soidog.org เพื่อให้ทางมูลนิธิฯ ได้รับทราบการบริจาคเงินของคุณ)

นอกจากนี้ สามารถบริจาคเงินผ่านทางบัตรเครดิต หรือบริจาคออนไลน์ผ่าน paypal ทาง www.soidog.org

The Soi Dog The Soi Dog

The Soi Dog The Soi Dog

The Soi Dog The Soi Dog

The Soi Dog The Soi Dogติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติม หรือติดต่อกับอาสาสมัคร...
คุณจอห์น โทร:: +66 (0) 87 050 8688 (สำหรับภาษาอังกฤษ)
หรือ โทร: +66 (0) 81 788 4222 (สำหรับภาษาอังกฤษ, ไทย, เยอรมัน)

 Go to top Go to top

Advertisement