วีซ่า, สกุลเงินของไทย, ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ , สายด่วนข้อมูลการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

engEnglishthaiไทย
Browse by alphabet
Browse by location
Phuket special directory
Phuket newsletter
Get special directory info, exclusive to you.
We value your privacy

HomeSurvival Guide › Essential Information
เรื่องที่ควรรู้

เซอร์ไวเวอร์ไกด์ - คู่ใจนักท่องเที่ยว
   
เรื่องที่ควรรู้ การเดินทาง รถโดยสารต่างๆ
การติดต่อสื่อสาร สภาพภูมิอากาศ

การท่องเที่ยวในต่างประเทศ เดินทางไปยังที่ที่เราไม่คุ้นเคย ไม่ว่าอะไรก็ดูจะแตกต่างและแปลกใหม่ไปหมด ดังนั้นการเก็บข้อมูลที่สำคัญต่างๆ เป็นเรื่องจำเป็นที่ จะทำให้การเดินทางเป็นไปตามแผนที่วางไว้ และทำให้มีความพร้อมที่จะจัดการกับปัญหาหรือเหตุการณ์ต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่คาดฝันในระหว่างทริปได้เป็นอย่างดี

วีซ่า
คนต่างชาติที่ประสงค์จะเดินทางเข้าประเทศไทยจะต้องขอรับการตรวจลงตราหรือขอวีซ่าจากสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญ่
ของไทยซึ่งตั้งอยู่ในประเทศที่ตนมีถิ่นพำนัก หรือจากสถานเอกอัครราชทูตไทยที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลประเทศที่คนต่างชาติดังกล่าว มีถิ่นพำนัก

อย่างไรก็ตาม คนต่างชาติบางสัญชาติสามารถเดินทางเข้าประเทศไทยได้โดยไม่ต้องมีวีซ่า หากเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ ซึ่งมี 2 กลุ่มดังนี้

ประเทศที่ได้รับยกเว้นการตรวจลงตราเพื่อการท่องเที่ยว และสามารถพำนักอยู่ในไทยได้ไม่เกิน 30 วัน   และกลุ่มประเทศที่มีความ ตกลงยกเว้นการตรวจลงตรากับประเทศไทย ได้แก่ประเทศดังต่อไปนี้


Those 42 countries are :

1. เครือรัฐออสเตรเลีย 2. สาธารณรัฐออสเตรีย  
3. ราชอาณาจักรเบลเยียม 4. สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล
5. รัฐบาห์เรน 6. เนการาบรูไนดารสซาลาม
7. แคนาดา 8. ราชอาณาจักรเดนมาร์ก
9. สาธารณรัฐฟินแลนด์ 10.สาธารณรัฐฝรั่งเศส
11. สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมณี 12. สาธารณรัฐเฮลเลนิก
13. ฮ่องกง 14.สาธารณรัฐไอซ์แลนด์
15. สาธารณรัฐอินโดนิเซีย 16. ไอร์แลนด์
17. รัฐอิสราเอล 18. สาธารณรัฐอิตาลี
19. ญี่ปุ่น 20. สาธารณรัฐเกาหลี
21. รัฐคูเวต 22. ราชรัฐลักเซมเบิร์ก
23. มาเลเซีย 24.ราชรัฐโมนาโก
25. ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ 26.นิวซีแลนด์
27. ราชอาณาจักร์นอร์เวย์ 28. รัฐสุลต่านโอมาน
29. สาธารณรัฐเปรู 30. สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
31. สาธารณรัฐโปตุเกส 32. รัฐกาตาร์
33. สาธารณรัฐสิงคโปร์ 34.ราชอาณาจักรสเปน
35. สาธารณรัฐแิิอฟริกาใต้ 36. ราชอาณาจักรสวีเดน
37.สมาพันธรัฐสวิส 38. สาธารณรัฐตุรกี
39. สหรัฐอาหรับเอมิเรสต์ 40. สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และะไอร์แลนด์เหนือ
41. สหรัฐอเมริกา 42. สาธารณารัฐสังคมนิยมเวียดนาม


เมื่อเดินทางมาถึงประเทศไทยได้ (Visa on arrival) โดยสามารถพำนักอยู่ในราชอาณาจักรได้ไม่เกิน 15 วัน

1.ราชอาณาจักรภูฎาน 2. สาธารณรัฐประชาชนจีน (รวมทั้งไต้หวัน)
3. สาธารณรัฐไซปรัส 4. สาธารณรัฐเซ็ก
5. สาธารณรัฐเอสโตเนีย 6. สาธารณรัฐฮังการี
7. สาธารณรัฐอินเดีย 8. สาธารณรัฐคาซัคสถาน
9. สาธารณรัฐลัตเวีย 10. ราชรัฐลิกเตนสไตน์
11. สาธารณรัฐลิทัวเนีย 12. สาธารณรัฐมัลดีฟส์
13. สาธารณรัฐมอริเชียส 14. รัฐสุลต่านโอมาน
15. สาธารณรัฐโปแลนด์ 16. สหพันธรัฐรัสเซีย
17. ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย 18. สาธารณรัฐสโลวัก
19. สาธารณรัฐสโลวีเนีย 20. ยูเครน
 


ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

สายด่วนข้อมูลการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 1672
โรงพยาบาล
 • โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต
 • 1719, 076 254421
 • ศูนย์ช่วยเหลือฉุกเฉินสำหรับนักดำน้ำ
 • 076 342518-9
 • โรงพยาบาลมิชชั่น
 • 076 237220-6
 • โรงพยาบาลป่าตอง
 • 076 340444, 076 342633
 • โรงพยาบาลสิริโรจน์
 • 076 249400
 • โรงพยาบาลวชิระ    
 • 076 211114, 076 217294-8
  ฉุกเฉิน
 • ตำรวจท่องเที่ยว
 • 1155, 076 219878
 • ตำรวจ
 • 191
 • ตำรวจน้ำ
 • 076 215 438
 • ดับเพลิง
 • 199
 • ศูนย์ช่วยเหลือนักดำน้ำ 
 • 1719
 • ด่านตรวจคนเข้าเมืองภูเก็ต
 • 076 221905


  สนามบิน / สายการบิน :

  สายการบินแอร์เอเชีย
  Tel: 02 515 9999

   

  www.airasia.com

  สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส
  Tel: 076 225 033-5

  www.bangkokair.com

  สายการบินดราก้อนแอร์
  Tel: 076 215 734

  www.dragonair.com

  สายการบินนกแอร์
  Tel: 02 900 9955

  www.nokair.com

  สนามบินนานาชาติภูเก็ต
  Tel: 076 327 230-7

  www.phuketairportonline.com

  สายการบินซิลค์แอร์
  Tel: 076 213 891

  www.silkair.com

  สายการบินไทย
  Tel: 076 212 946

  www.thaiairways.com  สถานกงสุสในภูเก็ต :

  ออสเตรีย

  076 248334-6

  ฟินแลนด์

  076 215585

  ฝรั่งเศส

  076 288828

  เยอรมณี

  076 354199

  อิตาลี

  076 381792

  โมร็อกโก

  076 219881-2

  สวีเดน

    076 327006

  สหรัฐอเมริกา

    076 342270


  เรื่องเงิน เงิน :

   

  สกุลเงินของไทยเรียกว่า “บาท” ซึ่งหนึ่งบาท มีค่าเท่ากับ หนึ่งร้อยสตางค์ สำหรับธนบัตรที่ใช้กันมี มูลค่า 1000 บาท (สีเทา) 500 บาท (สีม่วง) 100 บาท (สีเขียว) 50 (สีน้ำเงิน) 20 บาท (สีเขียว) และ 10 บาท (สีน้ำตาล) ซึ่งหาดูได้ยากแล้วในปัจจุบันเพราะได้ถูกประกาศยกเลิกใช้ไปแล้ว นอกจากธนบัตรแล้ว เหรียญกษาปณ์ที่ใช้กันก็มีมูลค่าตั้งแต่ 25 สตางค์ 50 สตางค์ 1 บาท 2 บาท 5 บาท และ 10 บาท

  อีกเรื่องหนึ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับการใช้ธนบัตรหรือเหรียญของไทย คือไม่ควรจะทำริยาอาการต่างๆ อันแสดงความไม่เคารพต่อธนบัตรหรือ เหรียญเหล่านี้ ด้วยเหตุที่บนเหรียญและธนบัตรมีพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่รักยิ่งของชาวไทยปรากฏอยู่ เพราะการกระทำกริยาหยาบคายนั้นหมายถึงการไม่เคารพต่อพระมหากษัตริย์ของเราด้วย

  สำหรับนักท่องเที่ยวที่พกเงินสกุลอื่นๆ หรือเทรเวลเลอร์เช็ค สามารถทำการแลกได้ที่โรงแรมที่พัก ร้านค้าสำหรับนักท่องเที่ยว ธนาคาร ศูนย์การค้า หรือเคาน์เตอร์รับแลกเงินต่างๆ แต่สำหรับเทรเวลเลอร์เช็คนั้นแนะนำให้ไปแลกกับธนาคารจะดีที่สุด (ต้องแสดง หนังสือเดินทางด้วย) ทั้งนี้อัตราแลกเปลี่ยนที่ธนาคารและเคาน์เตอร์ที่ถูกกฎหมาย จะให้ราคาดีกว่าการแลกที่โรงแรมหรือที่ศูนย์การค้า

  เงินสกุลต่างประเทศสามารถนำเข้าไทยได้โดยไม่มีข้อจำกัด แต่จะไม่สามารถนำออกนอกประเทศได้เกินกว่าที่ได้แสดงต่อศุลกากร เมื่อตอนเข้าประเทศ และไม่สามารถนำเงินบาทออกนอกประเทศได้เกิน 50000 บาทต่อคน

  บัตรเครดิตต่างๆ ก็เป็นที่ยอมรับ และสามารถใช้ได้อย่างกว้างขวาง

  การขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม : ชาวต่างชาติที่ถือวีซ่านักท่องเที่ยวเข้ามาประเทศไทย สามารถร้องขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 เปอร์เซ็นต์ได้ เมื่อซื้อสินค้าจากร้านค้าที่ลงทะเบียนไว้

   

  เครดิตการ์ดหาย :    
   
 • อเมริกันเอ็กซ์เพรส (24 ชม.)
 • (02) 273-55 44
   
 • ไดเนอร์สคลับ / ซิตี้คอร์ป (24 ชม.)
 • (02) 238- 3660
 • เจซีบีการ์ด (24 ชม.)
 • (02) 256-2842, 255-1525
 • เครดิตการ์ดทั่วโลกที่ออกโดย ธ.ไทยพาณิชย์
 • มาสเตอร์การ์ด (เก็บเงินปลายทาง)
 • ธนาคารไทยพาณิชย์
 • วีซ่าการ์ด (24 ชม.)


 • 001-800-0009-0009
  001-800-11-887-0663, 100-1-314-542-7-111
  (02) 544-1398 (24 ชม.)
  (02) 256-7324-9
     
  เช็คเดินทางหาย  
 • อเมริกันเอ็กซ์เพรส(24 ชม.)
 • (02) 273-5500
 • ซิตี้คอร์ป
 • (02) 232-2039, 232-3391
 • โธมัส คุก (จันทร์-ศุกร์ 08:30-17:00 น.)
 • (02) 679-5521-3
 • โธมัส คุก (24 ชม.)
 • 001-733-318-950
 • เวสต์แพก
 • (02) 231-0011-4, 61-2-226-2364
 • วีซ่า
 • 001-800-11-342-0662, 100-441-719-378-091  เวลาและชั่วโมงทำการ

  เวลามาตรฐานของไทยเทียบกับเวลามาตรฐานโลกคือ 7 ชั่วโมงก่อนเวลาที่กรีนิช
  เวลาราชการ จันทร์ - ศุกร์ 8.30 น. - 16.30น.
  ชั่วโมงทำการของธนาคาร จันทร์ - ศุกร์ 8.30 น. - 15.30 น. (อาจมีธนาคารตามศูนย์การค้าต่างๆ เปิดบริการในวันเสาร์)
  เวลาให้บริการ ศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า หรือซุปเปอร์มาเก็ต ส่วนมากจะเปิดบริการทุกวันในตอนเช้าราวๆ 10 โมง และปิดราวๆ 3 ทุ่ม สำหรับร้านอาหารหรือสถานบันเทิงต่างๆ กฎหมายอนุญาตให้เปิดได้ไม่เกินตีหนึ่ง

  ไฟฟ้า
  ประเทศไทยใช้แรงดันไฟฟ้า 220 โวล์ท และความถี่ 50 เฮิร์ตซ  เต้ารับโดยมากรองรับปลั๊กเสียบทั้งแบบกลมและแบน

   

  ธรรมเนียมต่าง ๆ                    

  การให้ทิป ที่จริงแล้วเมืองไทยไม่มีธรรมเนียมการให้ทิปแต่อย่างใด แต่ก็เริ่มเป็นที่ปฏิบัติกันมากขึ้น จากการที่กลาย เป็นเมืองท่อง เที่ยว  อย่างไรก็ดี โรงแรมหรือร้านอาหารส่วนใหญ่ มักจะคิดค่าบริการเพิ่มไปจากราคาสินค้าหรือ บริการปกติอยู่แล้ว

  การต่อรองราคา จะไม่มีธรรมเนียมการต่อรองราคาสินค้าในห้างสรรพสินค้าที่มักจะกำหนดราคาสินค้าตายตัวอยู่แล้ว แต่เป็นที่ปฏิบัติ กัน ทั่วไปสำหรับร้านค้าในแหล่งท่องเที่ยว โดยราคาที่ต่อได้จะลดลงมาจากราคาที่คนขายบอกในครั้งแรกระหว่าง 10-40 เปอร์เซ็นต์ ทั้งนี้ราคาที่ต่อได้จะขึ้นอยู่ความสามรถของผู้ซื้อและอารมณ์ของผู้ขายเป็นหลักด้วย หากอยากได้ราคาดีๆ ควรจะต้องใช้อารมณ์ขัน ความอดทน และรอยยิ้มเข้าช่วย เหล่านี้อาจทำให้คุณซื้อของได้ในราคาถูกอย่างไม่น่าเชื่อ   
              

     Go to top Go to top
   

  Advertisement