ประธานชมรมสโกล อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต, Charity

engEnglishthaiไทย
Browse by alphabet
Browse by location
Phuket special directory
Phuket newsletter
Get special directory info, exclusive to you.
We value your privacy

HomeCharity › Skål International
คุณบลองดีน แครซาร์ กับ สโกล อินเตอร์เนชั่นแนล

Blandine Cressard   คุณบลองดีน แครซาร์
ประธานชมรมสโกล อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต


สโกล อินเตอร์เนชั่นแนล – ภูเก็ต และภาคใต้แห่งประเทศไทย องค์กรที่รวบรวมผู้ประกอบการด้านการธุรกิจท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ด้วยจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยเหลือด้านการท่องเที่ยวและสร้างสัมพันธ์อันดีงามให้เกิดขึ้น

การประชุมของชมรมจะถูกจัดขึ้นในทุกๆ วันพฤหัสที่ 3 ของทุกเดือน เพื่อให้สมาชิกทุกท่านได้มาพบปะ ร่วมพูดคุยถึงการทำงานและปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น ส่วนหัวข้อหลักๆ ของการประชุมที่มักจะนำมาพูดคุย คือ เรื่องมูลนิธิ

ภูเก็ตอินเด็กซ์ ได้ร่วมพูดคุยกับคุณบลองดีน แครซาร์ ประธานชมรมสโกล อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต และลองมาดูกันว่า เธอได้กล่าวถึงชมรมอย่างไรบ้าง

สโกล อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต เป็นอีกชมรมหนึ่งในจังหวัดภูเก็ต ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ที่ต้องการความช่วยเหลือและให้การสนับสนุนแก่สังคม ชุมชนต่างๆ หรือองค์กรที่ขาดแคลนความช่วยเหลือจริงๆ ซึ่งจะเห็นได้ว่า หลักการทำงานของชมรมหลักๆ จะต้องตั้งอยู่ในความเป็นเหตุเป็นผลและยึดหลักความเป็นจริงด้วย”


หลังจาเหตุการณ์คลื่นยักษ์สึนามิ คณะกรรมการของ ชมรมมีความต้องการที่จะให้ความช่วยเหลือแก่เด็กๆ ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว
ได้ เลือก 2 โรงเรียนบริเวณเขาหลักและพื้นที่บริเวณ หาดราไวย์ เพื่อให้ความช่วยเหลือ และได้ทำงานร่วมกับทาง
ครูใหญ่และผู้อำนวยการของแต่ละโรงเรียนเพื่อคัดเลือกเด็ก นักเรียนบางส่วนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์คลื่นยักษ์ มากที่สุด ยกตัวอย่างเช่น เด็กๆ ที่ต้องสูญเสียพ่อ-แม่ หรือผู้ปกครอง และเราก็จะมอบความช่วยเหลือให้ กับพวกเขา” “สโกล อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต วางแผนในการช่วยเหลือ คือ ในทุกๆปีการศึกษา ทางชมรมของเราให้ความช่วยเหลือและเป็นผู้สนับ สนุนแก่ เด็กๆตามความเหมาะสมในระดับอายุของ เด็กแต่ละคนโดย เราจะมอบเงินช่วยเหลือกับทางโรงเรียน ในส่วนของชุด นักเรียน เครื่องเขียน อุปกรณ์การเรียน หนังสือ และค่าอาหาร”

Blandine Cressard

 

ณ ตอนนี้ ชมรมของเราไม่ได้เพียงแต่ให้ความช่วยเหลือแก่เด็กๆ เท่านั้น แต่เรายังมอบความช่วยเหลือในสังคมอื่นๆ ที่มีความขาดแคลน ซึ่งพวกเขาเหล่านี้พร้อมที่จะส่งรายละเอียด และสิ่งของที่พวกเขาต้องการให้กับทางชมรม ซึ่งทางชมรมก็จะประเมิน ดูว่าความช่วยเหลือใด ที่สามารถทำให้ได้ และถ้าหากความต้องการเหล่านั้นมีความเหมาะสมเพียงพอ เราก็จะดำเนินการวางแผน ในเรื่องของ ระยะเวลา ค่าใช้จ่าย และรายละเอียดอื่นๆ ที่จำเป็น”

“ดิฉันคาดว่า ประมาณปลายปีนี้ จะมีมูลนิธิแห่งใหม่ที่ก่อตั้ง เพื่อรวบรวมเงินในการช่วยเหลือเด็กๆ เหล่านี้ ซึ่งในตอนนี้ เราเองยังไม่มีวัน เวลาที่แน่นอน แต่เราทางเราก็กำลังพยายามดำเนินตามแผนการที่วางไว้ เพื่อมูลนิธิแห่งใหม่ดังกล่าว”

“หากว่าคุณอยู่ในจังหวัดภูเก็ต และต้องการความช่วยเหลือ สโกล สามารถช่วยคุณได้ ซึ่งสมาชิกแต่ละท่าน สามารถแลกเปลี่ยนความ คิดเห็น กับสมาชิกท่านอื่นๆ ได้ ดังเช่นผู้ร่วมงาน และยังเป็นการส่งเสริมการสร้างความสัมพันธ์อันดีงามในเครือข่ายของการทำงานและสังคม เพื่อการ ช่วยเหลือมนุษย์”
กิจกรรมที่กำลังจะจัดขึ้นของทางชมรม

21 สิงหาคม                คาเนล วิลเลจ ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์ ที่ลากูน่า ภูเก็ต จัดโดย คุณโรเบิร์ท เดอ กราฟ
18 กันยายน                โรงแรมเอวาซอน ภูเก็ต จัดโดย คุณโคลด บาลเตส
16 ตุลาคม                  โรงแรมฮิลตัน อคาเดีย จัดโดย คุณโรเจอร์ บรานท์สมา
13 พฤศจิกายน          งานลอยกระทงกับ สโกล (สถานที่จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง)
29 พฤศจิกายน          งานวันคริสต์มาสกับ สโกล (สถานที่จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง)

สำรองที่นั่งภายในงานกับกิจกรรมต่างๆ ของทางชมรม ผ่านทางเว็บไซต์ของเรา
http://www.Skalphuket.org/

Go to top Go to top
 

Advertisement