Phuket International Women's Club

engEnglishthaiไทย
Browse by alphabet
Browse by location
Phuket special directory
Phuket newsletter
Get special directory info, exclusive to you.
We value your privacy

HomeCharity › Phuket International Women's Club
A brighter future for underprivileged children.

Khun Sue Arnulphy (Present President) and Khun Wipa Tanmanatrakul (Vice President and Treasurer)   คุณซู อนูฟี่
(ประธานสมาคม)
คุณวิภา ตันมนตระกูล
(รองประธานสมาคมและเหรัญญิก)

เป็นโอกาสดีๆที่ Phuketindex.com ได้มาพูดคุยกับตัวแทนสมาคมผู้หญิงนานาชาติจังหวัดภูเก็ต (Phuket International Women’s Club: PIWC) คุณซู อนูฟี่ (ประธานสมาคม) และคุณวิภา ตันมนตระกูล (รองประธานสมาคมและเหรัญญิก) เพื่อรับทราบรวมถึงเรียนรู้เกี่ยวกับความเป็นมาของสมาคม

ประวัติความเป็นมาของ PIWC

สมาคมผู้หญิงนานาชาติจังหวัดภูเก็ตเป็นองค์กรไม่หวังผลกำไรที่ก่อตั้งขึ้นในปี 2532 โดยกลุ่มผู้หญิงกลุ่มเล็กๆ ซึ่งให้การสนับสนุนส่งเสริมด้านการศึกษาแก่เด็กๆถึง 550 คน ตลอดระยะเวลากว่า 20 ปีที่ผ่านมา คุณวิภา กล่าวกับเราว่า “มันเป็นการรวมกลุ่มกันของผู้หญิงนานาชาติในภูเก็ต เพื่อสานสัมพันธ์อันดีต่อกันและเรียนรู้วัฒนธรรมของภูเก็ตร่วมกัน เรามีการจัดกิจกรรมต่างๆมากมายรวมถึงงานสังสรรค์งานอีเว้นท์ต่างๆด้วย เพื่อเพิ่มจำนวนสมาชิกให้แก่ชมรมของเรา”

เกี่ยวกับ PIWC

“ในกิจกรรมต่างๆที่เราจัดขึ้นมานั้น เรายังมีการนัดรับประทานอาหารร่วมกันทุกเดือนเพื่อรวบรวมเงินบริจาคให้แก่สมาคม ช่วยเหลือเด็กๆเรื่องทุนการศึกษาตั้งแต่ระดับประถมจนถึงระดับมหาวิทยาลัยเลยทีเดียว เราได้รับความร่วมมือจากบรรดาคุณครูในแต่ละโรงเรียนช่วยคัดเลือกนักเรียนผู้มีความจำเป็นจริงๆ ขาดทุนทรัพย์จริงๆ จากนั้นคณะกรรมการของเราจะลงพื้นที่เพื่อดูสภาพความเป็นอยู่ของเด็กว่าตรงตามที่คุณครูรายงานไว้หรือไม่ หากคุณสมบัติผ่านเรียบร้อยแล้ว เราจึงจัดสรรเงินช่วยเหลือเด็กโดยไม่หวังผลใดๆตอบแทนนอกเหนือจากผลการเรียนของเด็กๆที่เราได้ช่วยเหลือ”คุณซูกล่าว

PIWC ช่วยเหลือเด็กเล็กด้วยการจัดสรรงบอาหารกลางวันให้เด็กๆรวมทั้งทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่อยู่ในระดับสูงขึ้น และด้วยความร่วมมืออันดีเยี่ยมของผู้ให้การช่วยเหลือและสนับสนุน เด็กๆมีโอกาสทางการศึกษาที่เพิ่มและดีมากขึ้น ซึ่งเด็กที่ได้รับการช่วยเหลือจาก PIWC บางคนได้เรียนสูง ทั้งเรียนวิทยาศาสตร์ เภสัชกร ทันตแพทย์ ครู พยาบาล หมอ และอีกมากมายยังไม่ได้กล่าวไว้ ณ ที่นี้ นับเป็นความภูมิใจของสมาคมอย่างยิ่ง

คุณวิภาเล่าให้เราฟังถึงความประทับใจที่สมาชิกบางคนใน PIWC กล่าวถึงเด็กๆที่สมาคมได้ช่วยเหลือว่า “เด็กๆน่ารักมาก เป็นเด็กดี มีตวามคิดที่ดี และหลายครั้งที่พวกเรากลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่เมื่อถูกถามถึงเด็กๆเหล่านี้ เด็กบางคนไม่ได้เรียนเก่งมากมายนัก แต่เขาก็ต้องการความช่วยเหลือทางการศึกษา และนั่นคือสิ่งที่เราต้องให้การช่วยเหลืออย่างเต็มที่เช่นกัน เพื่อหวังให้เขาเหล่านั้นมีการศึกษาติดตัวและสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ในอนาคต” นอกเหนือจากทุนการศึกษาที่เด็กเหล่านี้ได้รับแล้วนั้น พวกเขายังมีความพยายามในการหารายได้เพิ่มเติมโดยการทำงานเสริมนอกเวลา ซึ่งนั่นเป็นสิ่งที่ทุกคนในสมาคมประทับใจมาก “เรามีเด็กที่กำลังเรียนอยู่ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่หารายได้พิเศษด้วยการสอนพิเศษรุ่นน้อง และยังมีบางคนทำงานกะกลางคืน ทั้งๆที่ได้ค่าตอบแทนอันน้อยนิดและต้องมาเรียนในตอนเช้า แต่พวกเด็กๆก็พยายามเพื่อหารายได้เสริม ซึ่งเราเองจะหยุดให้ความช่วยเหลือไม่ได้เช่นเดียวกัน”

คุณวิภา กล่าวอย่างมั่นใจว่า“เราไม่ได้จัดตั้งสมาคมเพื่อหวังผลทางธุรกิจเลยแม้แต่น้อย” เสริมด้วยคำกล่าวของคุณซูว่า “เราอยากช่วยเหลือพวกเขาและหวังว่าพวกเขาจะกลับมาช่วยเหลือชุมชนในอนาคตเมื่อพวกเขาพร้อม”

ด้วยภาวะเศรษฐกิจโลกในปัจจุบัน การจัดหาทุนสมทบให้แก่สมาคมก็ไม่ง่ายนัก “มันยากค่ะ แต่ไม่มีอะไรมาหยุดเราเพื่อหาทุนมาช่วยเหลือเด็กๆได้หรอกนะคะ”

“เราเข้าใจสถานการณ์ในปัจจุบัน แต่เด็กเหล่านี้เป็นเด็กที่ต้องการความช่วยเหลือ เขาไม่มีที่พึ่งอื่นอีกแล้ว”คุณซู กล่าวทิ้งท้าย

Phuketindex.com ขอขอบคุณ คุณซู และ คุณวิภา ไว้ ณ โอกาสนี้และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า PIWC จะมีผู้ร่วมสมทบทุนช่วยเหลือเด็กๆเหล่านี้ต่อๆไปเพื่ออนาคตอันสดใสในวันหน้า

Go to top Go to top
 

Advertisement