มูลนิธิหมู่บ้านเด็กตะวันฉาย บ้านเพื่อเด็กด้อยโอกาส

engEnglishthaiไทย
Browse by alphabet
Browse by location
Phuket special directory
Phuket newsletter
Get special directory info, exclusive to you.
We value your privacy

HomeCharity ›Phuket Sunshine Village
มูลนิธิหมู่บ้านเด็กตะวันฉาย บ้านเพื่อเด็กด้อยโอกาส

มูลนิธิหมู่บ้านเด็กตะวันฉาย   มูลนิธิหมู่บ้านเด็กตะวันฉาย
บ้านเพื่อเด็กด้อยโอกาส

ดร. ศุภลักษณ์ กาญจนเมธากุล กรรมการผู้จัดการมูลนิธิหมู่บ้านเด็กตะวันฉาย
คุณ ณัชทิศา แต่บรรพกุล ผู้อำนวยการหมู่บ้านเด็กตะวันฉาย

มูลนิธิหมู่บ้านเด็กตะวันฉาย ก่อตั้งขึ้นหลังจากเหตการณ์คลื่นยักษ์สึนามิเข้าถล่มชายฝั่งอันดามันและเอเชียเ มื่อปี พ.ศ. 2547 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นบ้าน สำหรับเด็กกำพร้าจากโศกนาฏกรรมในครั้งนั้น ซึ่งปัจจุบันได้กลายมาเป็นที่พักพิงให้แก่เด็กไร้บ้าน เด็กที่มาจากครอบครัวที่มีปัญหา และเด็กที่เป็นเหยื่อจากการล่วงละเมิด

หลังจากเกิดภัยพิบัติ สโมสรไลออนส์ภูเก็ตอันดามันซี ก็ได้รับเงินบริจาคจากสโมสรไลออนส์ และองค์กรอื่นๆ ทั่วโลก เช่นเดียวกับความช่วยเหลือที่หลั่งไหลเข้าสู่พื้นที่ประสบภัยทางอื่น ในขณะที่สโมสรดำเนินการส่งต่อความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนไปยังผู้ประสบภัย ความคิดที่จะนำเงินบริจาคไปทำประโยชน์และให้การช่วยเหลือในลักษณะที่ยั่งยืนก็เกิดขึ้น และหลังจากการปรึกษาหารืออย่างรอบคอบ คณะกรรมการสโมสรจึงตัดสินใจที่จะร่วมมือกับสมาคมพิทักษ์เด็กภูเก็ต (Child-Watch Phuket Association) สร้างหมู่บ้านเด็กตะวันฉายสำหรับเด็กกำพร้าและเด็กด้อยโอกาสขึ้นมา

เมื่อโครงการถือกำเนิดขึ้นอย่างเป็นทางการ องค์กรการกุศลอื่นๆ ที่เห็นความสำคัญและเล็งเห็นคุณประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นแก่สังคม ก็ได้ยื่นมือเข้ามาให้ความช่วยเหลืออย่างมากมาย ทั้งสภากาชาดฝรั่งเศส สโมสรไลออนส์ภูเก็ตเพิร์ล และรัฐบาลลักเซมเบิร์ก กาชาดฝรั่งเศสนั้นอาสารับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดในส่วนของการก่อสร้าง ทำให้มูลนิธิสามารถจัดสรรและใช้จ่ายเงินบริจาคทั้งหมดเพื่อเด็กๆ และเยาวชนได้อย่างเต็มที่

หมู่บ้านเด็กตะวันฉายประกอบด้วยวิลล่า 6 หลัง แต่ละหลังแบ่งย่อยเป็น 2 หลัง เพื่อให้แต่ละ “ครอบครัว” ซึ่งประกอบไปด้วยเด็กๆ วัยต่างๆ กัน ประมาณ 8-10 คน อยู่ร่วมกัน พร้อมกันผู้ดูแล หรือ “แม่” ของเด็กๆ อีก ครอบครัวละหนึ่งคน เด็กๆ จะได้รับการดูแลเอาใจใส่ตลอด 24 ชั่วโมง ในบรรยากาศครอบครัวใหญ่แบบไทยๆ

นอกจากเด็กๆ จะได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานแล้ว มูลนิธิยังส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กๆ ทำกิจกรรมอื่นด้วย สมาคมพิทักษ์เด็กซึ่งมีความชำนาญในเรื่องกิจกรรมสำหรับเด็กมากกว่า จะให้การช่วยเหลือในส่วนนี้ โดยการจัดหาอาจารย์หรืออาสาสมัครมาทำการสอน เป็นคอร์สพิเศษต่างๆ เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน เป็นต้น นอกจากนี้มูลนิธิยังได้ปลูกฝังเรื่องระเบียบวินัย การช่วยเหลือตนเอง ศีลธรรม จริยธรรม และการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมให้เด็กๆ เหล่านี้ด้วยในขณะเดียวกัน

มูลนิธิหมู่บ้านเด็กตะวันฉาย มิใช่องค์กรแสวงหาผลประโยชน์ แต่เกิดขึ้นด้วยความมุ่งหวังที่จะช่วยเหลือให้เด็กๆ และเยาวชนเหล่านี้เติบโตขึ้นอย่างแข็งแรงและสมบูรณ์ หมู่บ้านตะวันฉายเปิดอย่างเป็นทางการไปเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2550 แม้ว่ามูลนิธิจะยังสามารถดำเนินดูแลหมู่บ้านการต่อไปได้ด้วยตัวเองในขณะนี้ แต่หากพูดถึงในระยะยาวความช่วยเหลือจากภายนอกก็เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นการรับอุปการะเด็กหรือการบริจาคเงิน หากคุณผู้อ่านสามารถช่วยพวกเขาได้ สามารถติดต่อมูลนิธิหรือบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือได้ตามช่องทางต่อไปนี้

บริจาคได้ที่

บัญชีธนาคารกสิกรไทย สาขาภูเก็ต

ชื่อบัญชี: มูลนิธิหมู่บ้านเด็กตะวันฉาย

เลขที่บัญชี: 102-2-00125-4

มูลนิธิหมู่บ้านเด็กตะวันฉาย

15/20 ซ.น้ำหนึ่งใจเดียว ม.1 ถ.เทียมประชาอุทิศ เกาะสิเหร่ ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000

โทร/แฟกซ์: 076 252 204

อีเมล์: info@phuketsunshinevillage.org

เวบไซต์: www. phuketsunshinevillage.org

Go to top Go to top
 

Advertisement