โรแลน
สารออกฤทธิ์: Chlorpyriphos 40% W/V กลุ่มสาร: Organophosphorus อัตราการใช้: 1 ลิตร : น้ำ 100 ลิตร การออกฤทธิ์: ยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ ทำลายระบบประสาท
คุณสมบัติ: ป้องกันและกำจัดปลวก มด แมลง เหมาะกับงานก่อสร้างก่อนการเทพื้น