อาเจนด้า
สารออกฤทธิ์: Fipronil 2.5% EC กลุ่มสาร: Phenyl pyrazole อัตราการใช้: 1 ลิตร : น้ำ 100 ลิตร การออกฤทธิ์: ทำลายระบบประสาท และขัดขวางการลำเลียงคลอไรด์ไอออน ผ่านทาง GABA regulator คุณสมบัติ: กำจัดปลวกตายอย่างต่อเนื่องทั้งรัง