แอดวีออน
สารออกฤทธิ์: Indoxacarb 0.6% w/w กลุ่มสาร: Oxadiazine วิธีใช้: หยอดแอดวีออน 1-3 หยด ในจุดที่พบแมลงสาบ หรือหยอดยาว 2 นิ้ว ในจุดที่มีแมลงสาบชุกชุม คุณสมบัติ: ใช้กำจัดแมลงสาบ