แรนเทค
สารออกฤทธิ์: Bromadiolone 0.005% w/w กลุ่มสาร: Coumarine Anticoagulant อัตราการใช้: ใช้ครั้งละ 3-4 ก้อน วางห่างกัน 1-2 เมตร การออกฤทธิ์: ทำให้เลือดหนูแข็งตัว และตายในที่สุด คุณสมบัติ: ใช้กำจัดหนู