เดลท็อกซ์
สารออกฤทธิ์: Deltametine 2.5% w/v กลุ่มสาร: Pyrethriod อัตราการใช้: 1 ลิตร : น้ำ 200 ลิตร สำหรับฉีดพ่น พ่นหมอกควัน: เดลท็อกซ์ 1 มล. : น้ำมันโซล่า 399 มล. การออกฤทธิ์: ออกฤทธิ์ต่อเนื้อเยื่อ เซลล์ประสาท คุณสมบัติ: ป้องกันและกำจัดแมลง เช่น ยุง แมลงสาบ แมลงวัน