ไบเทค 100
สารออกฤทธิ์: Cypermethrin 10% w/v กลุ่มสาร: Pyrethriod อัตราการใช้: 1 ลิตร : น้ำ 100 ลิตร การออกฤทธิ์: ทำให้ยุงสลบ เป็นอัมพาต และตาย
คุณสมบัติ: ใช้ฉีดพ่นแมลงบิน เช่น แมลงสาบ ยุง แมลงวัน