ฟีโนว่า
สารออกฤทธิ์: Fenobucarb 20% W/V EW
กลุ่มสาร: Carbamate การออกฤทธิ์: กินตาย สัมผัสตาย มีกลิ่นน้อย
คุณสมบัติ: กำจัดปลวก มด แมลง ใช้ฉีดพ่น ภายในบ้าน รอบบ้าน หรือ ก่อนการเทพื้น