ข่าว ข่าวท้องถิ่น ข่าวทั่วไป ใน จังหวัดภูเก็ต - หน้า 15

Home » News
ข่าวในภูเก็ต
อบจ.ภูเก็ตประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อกำหนดทิศทางพัฒนาท้องถิ่นภูเก็ตร่วมกัน อบจ.ภูเก็ตประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อกำหนดทิศทางพัฒนาท้องถิ่นภูเก็ตร่วมกัน

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2552 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้มีการประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัดและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดภูเก็ต โดยมีนายไพบูลย์ อุปัติศฤงค์


อบจ.ภูเก็ตจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวเพื่อยกระดับการให้บริการระดับสากล อบจ.ภูเก็ตจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวเพื่อยกระดับการให้บริการระดับสากล

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2552 เวลา 09.00 น. นายไพบูลย์ อุปัติศฤงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต (อบจ.ภูเก็ต) เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต


สมาคมสถาปนิกสยาม กรรมมาธิการสถาปนิกทักษิณร่วมกับ อบจ.ภูเก็ตจัดงานสถาปนิกทักษิณ ’ 52 สมาคมสถาปนิกสยาม กรรมมาธิการสถาปนิกทักษิณร่วมกับ อบจ.ภูเก็ตจัดงานสถาปนิกทักษิณ ’ 52

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2552 เวลา 13.00 น. นายไพบูลย์ อุปัติศฤงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต (อบจ.ภูเก็ต) เป็นประธานเปิดงานสถาปนิกทักษิณ’ 52 ณ บริเวณชั้น 1 ศูนย์การค้า เซ็นทรัลเฟสติเวล ภูเก็ต


นายก อบจ.ภูเก็ตให้งบสนับสนุนพุทธศาสนา นายก อบจ.ภูเก็ตให้งบสนับสนุนพุทธศาสนา

นายไพบูลย์ อุปัติศฤงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต (อบจ.ภูเก็ต) ให้งบสนับสนุนกิจกรรมพุทธศาสนาในโครงการอบรมสัมมนา และทัศนศึกษาเพื่อการพัฒนาพุทธศาสนา จังหวัดภูเก็ต ณ ประเทศศรีลังกา ในระหว่างวันที่ 22-26 มีนาคม


อบจ.ภูเก็ต  พร้อมจัดงานแสดง แสง สี เสียง ละครอิงประวัติศาสตร์งานท้าวเทพฯ ประจำปี 2552 อย่างยิ่งใหญ่ อบจ.ภูเก็ต พร้อมจัดงานแสดง แสง สี เสียง ละครอิงประวัติศาสตร์งานท้าวเทพฯ ประจำปี 2552 อย่างยิ่งใหญ่

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2552 เวลา 14.00 น. นายไพบูลย์ อุปัติศฤงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้เข้าร่วมแถลงข่าวการเตรียมการจัดงานวัฒนธรรมท้าวเทพกระษัตรี – ท้าวศรีสุนทร ประจำปี 2552 พร้อมด้วยนายปรีชา เรืองจันทร์


ภูเก็ตบิ๊กคลีนนิ่งเดย์! ภูเก็ตบิ๊กคลีนนิ่งเดย์!

กิจกรรม "Phuket Big Cleaning Day" หรือ "วันถนนสวยเพื่อสิ่งแวดล้อมภูเก็ตสดใส" ประจำปี 2552 ในวันที่ 3 มีนาคม 2552 ณ บริเวณอนุสาวรีย์ท้าวเทพกระษัตรี-ท้าวศรีสุนทร โดยมี นายวรพจน์ รัฐสีมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิด


อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมคณะกรรมการคมนาคมฯ  เพื่อยกระดับการคมนาคมให้ทันสมัย  เพื่อยกระดับให้มีมาตรฐานยิ่งขึ้น อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมคณะกรรมการคมนาคมฯ เพื่อยกระดับการคมนาคมให้ทันสมัย เพื่อยกระดับให้มีมาตรฐานยิ่งขึ้น

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2552 เวลา 10.00 น. นายมานพ ลีลาสุธานนท์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมการประชุมร่วมกับคณะกรรมการคมนาคม วุฒิสภา ในโอกาสเดินทางมารับฟังบรรยายสรุปและพบปะสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น


อบจ.ภูเก็ต ร่วมระดมพล จัด Phuket  Big Cleaning Day พร้อมกัน 3 มีนาคม นี้  อบจ.ภูเก็ต ร่วมระดมพล จัด Phuket Big Cleaning Day พร้อมกัน 3 มีนาคม นี้

จังหวัดภูเก็ต ร่วมกับกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต มูลนิธิเพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและพลังงาน และท้องถิ่นทั้ง 18 แห่งในจังหวัดภูเก็ต จัดกิจกรรม Phuket Big Cleaning Day ภายใต้แนวคิด วันถนนสวยเพื่อสิ่งแวดล้อมภูเก็ตสดใส


นมโรงเรียน นมโรงเรียน

นายไพบูลย์ อุปัติศฤงค์ นายก อบจ.ภูเก็ต ได้กล่าวถึงมาตรการ ในการตรวจสอบและแก้ไขปัญหานมบูด ในโรงเรียน ที่สังกัด อบจ.ภูเก็ต ว่า ตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้ว ที่มีปัญหาในเรื่องของนมบูดในโรงเรียนที่จังหวัดชุมพร


นายก อบจ.ภูเก็ตลงพื้นที่ ต.ศรีสุนทร  จ่ายเบี้ยยังชีพฯ พร้อมพบปะประชาชนรับฟังปัญหา นายก อบจ.ภูเก็ตลงพื้นที่ ต.ศรีสุนทร จ่ายเบี้ยยังชีพฯ พร้อมพบปะประชาชนรับฟังปัญหา

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 11.00 น. นายไพบูลย์ อุปติศฤงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพสำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ พร้อมด้วย นายประดิษฐ์ แสงจันทร์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต หัวหน้าสำนักงานปลัดอบจ.ภูเก็ต นายศุภโชค ละอองเพชร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต และเจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารหน้า : First Previous  5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22  Next Last

Go to top กลับสู่ด้านบน

Advertisement